Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Kennisbank

Geschreven door:

Sportbedrijf Lelystad

Verenigingsondersteuning

Verenigingsondersteuning

Sportverenigingen vormen het sportieve hart van de Lelystadse sportinfrastructuur. Zij spelen een belangrijke, verbindende en maatschappelijke rol voor de inwoners van Lelystad. De sportvereniging is een ontmoetingsplek in de wijk door en voor inwoners! 

Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en versterkt de Lelystadse sportverenigingen. We helpen sportverenigingen om vitaal te worden en te blijven, zodat zij invulling kunnen geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk. Via deze pagina informeren wij besturen en vrijwilligers over thema's als bestuur en organisatie, sportstimulering en ledenwerving. 

Lees meer

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Bestuurders van sportclubs en stichtingen en sportschoolhouders hebben vaak een goed idee over waar de sportvereniging naartoe moet. Maar naast theorie komt er ook veel praktijk kijken bij het besturen van een sportvereniging. Neem bijvoorbeeld het uitvoeren van de AVG-wetgeving, het uitstippelen van het beleid van de sportvereniging of het creëren van een veilig sportklimaat.

Lees meer

Sportstimulering en ledenwerving

Sportstimulering en ledenwerving

Ledenwerving is een belangrijk thema voor sportverenigingen en andere sportaanbieders. Hierbij wordt ook steeds vaker de koppeling met sportstimulering gezocht en het opstarten van sportaanbod voor specifieke doelgroepen.

Lees meer

Accommodatie

Accommodatie

Hier vindt u alle informatie rondom binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente Lelystad. Denk hierbij aan een overzicht van alle sportaccommodaties en aanverwante thema's als de gezonde kantine, duurzaamheid en afvalbeleid.

Lees meer

Financiën

Financiën

Financiën, er valt veel te winnen wanneer u weet waar u het zoeken moet. Denk bijvoorbeeld aan subsidieregelingen die er voor sportverenigingen zijn (lokaal, provinciaal, landelijk), crowdfunding en sponsoring.

Lees meer
Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: