Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Scholierensport

Door Sportbedrijf Lelystad

Scholierensport is al ruim 20 jaar het sportkennismakingsprogramma onder alle basis-, voortgezet- en speciaal onderwijsleerlingen in Lelystad.

Op de website www.sportinlelystad.nl staan de cursussen (aanbod aanmaken via uw clubbase account) die plaatsvinden in de maanden maart, april en mei 2023. De vaste kosten hiervoor bedragen € 4,- per cursus. Kom je in aanmerking voor Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Lelystad, dan kunt u contact opnemen met Loek Kuijpers via lelystad@jeugdfondssportencultuur.nl. Via deze weg neemt u kosteloos deel aan Scholierensport. Via de sportwijzer komen kinderen er al een beetje achter welke sport het best bij hem of haar zou kunnen passen.

Scholierensport is al ruim 20 jaar hét sportkennismakingsprogramma voor leerlingen van het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs in Lelystad. Het doel is om zoveel mogelijk jeugd te activeren en mede hierdoor de doorstroom naar sportverenigingen te bevorderen.

Belang scholierensport

Wij willen met Scholierensport dat extra zetje geven om scholieren in beweging te krijgen. Ieder kind heeft een talent en dat komt naar boven tijdens Scholierensport. Daarnaast heeft bewegen een positieve invloed op het emotionele welzijn van kinderen en jongeren, met name als het gaat om zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde. Sporten bij een sportvereniging is één van de manieren om in te zetten op meer bewegen. Kinderen maken vaak vrienden bij de club, ervaren samenwerken en leren wat wel en niet mag (normen en waarden).

Scholierensportfolder terug van weggeweest

Om weer als vanouds alle scholieren goed te bereiken is de folder voor Scholierensport in 2022 terug van weggeweest. De afgelopen jaren merkten wij namelijk dat Scholierensport in populariteit was afgenomen. Wij hebben vaak teruggekregen van ouders dat zij de Scholierensportfolder misten. Het uitkiezen van cursussen in een boekje bleek toch de voorkeur te hebben boven dat online te doen. Daarom hebben wij de folder in ere hersteld. De folder zorgt voor overzicht en het uitzoeken van één of meerdere sporten is met het boekje al een leuke activiteit op zich. De scholieren in het basisonderwijs ontvangen het boekje half februari 2023. Alle scholieren in het voorgezet onderwijs krijgen het boekje digitaal.

Samenwerken

Scholierensport is ontwikkeld door Sportbedrijf Lelystad. Om alles inhoudelijk vorm te geven, wordt intensief samengewerkt met de sportverenigingen en sportaanbieders. De vakgroep bewegingsonderwijs speelt een belangrijke rol in het verspreiden van de folders en het enthousiasmeren en stimuleren van de kinderen op basisscholen en speciaal onderwijs.

Vragen?

Heeft u vragen over de inschrijving of andere vragen over Scholierensport? Neem dan contact op met met Jorden Kallenbach, medewerker Communicatie & Marketing, via j.kallenbach@sportbedrijf.nl


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: