Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Juni - Is een overeenkomst op een bierviltje rechtsgeldig?

Door Sportbedrijf Lelystad

Stel je voor: In de kantine besluiten een amateursporter en een directielid van de sportvereniging om, bij gebrek aan papier en tevens een groot aanbod aan bierviltjes, dan maar op een bierviltje wat afspraken op te schrijven. Het klinkt misschien grappig en onnozel in de oren, maar volgens het Nederlandse recht moeten afspraken die zo worden vastgelegd ook worden nageleefd. Het antwoord op de vraag of een overeenkomst op een bierviltje rechtsgeldig is, is dus ja.

Door: Sportbedrijf Lelystad, in samenwerking met mr. R.A. Brand van De Raadgevers Bedrijfsjuristen

Een overeenkomst of contract is een afspraak tussen twee of meer partijen over wat zij met of voor elkaar zullen gaan doen of laten. Een overeenkomst wordt vaak schriftelijk aangegaan, maar mag in principe ook mondeling tot stand worden afgesproken (met uitzondering van bijvoorbeeld de koop van een huis door een particulier). Het is alleen wel zo dat de totstandkoming van een mondelinge overeenkomst erg lastig te bewijzen is.

Daarom kiezen veel partijen ervoor om hun overeenkomsten schriftelijk vast te leggen, maar waar moet een schriftelijk contract dan aan voldoen om rechtsgeldig te zijn? Een jaar geleden heeft het Gerechtshof Den Haag hier een uitspraak over gedaan. In deze situatie waren een amateurvoetballer en de technisch directeur van een voetbalclub daadwerkelijk een aanvullende overeenkomst aangegaan op twee bierviltjes. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst stond een nettosalaris van € 625,- per maand vastgelegd, maar op de viltjes stond een jaarloon voor twee seizoenen wat veel hoger was dan dat bedrag. Uiteindelijk moest de club dan ook de volledige € 11.000,- aan extra salaris betalen aan de speler, ook al ging de club door tot een hoger beroep.

De vereisten voor een rechtsgeldige schriftelijke overeenkomst

Juridisch gesproken noemt men een schriftelijke overeenkomst een onderhandse akte. De rechter ging na of de schrijfsels op de bierviltjes voldeden aan de vereisten voor een onderhandse akte. Die vereisen zijn als volgt (zie deze uitspraak uit 2019 voor meer informatie):

  1. Er moet door alle partijen een ondertekening gedaan zijn. Het is soms best lastig aan te tonen of een handtekening niet vervalst is, dus het helpt als beide partijen met hun eigen handschrift hun naam en de datum van ondertekening bij hun handtekening zetten;
  2. De akte moet verstaanbare leestekens bevatten;
  3. Die leestekens moeten een gedachte-inhoud vertolken, dus het moet geen onzin zijn die niet te begrijpen is.

Op welk materiaal het is geschreven, maakt helemaal niets uit. Dat kan dus van alles zijn: briefpapier waar al wat anders opstond, een bierviltje, een stuk hout. Het kan allemaal zolang maar aan de bovenstaande drie vereisten is voldaan.

Let op wat je toezegt en ‘toeschrijft’

Het kan dus zomaar zo zijn dat een mondelinge toezegging of een krabbeltje onder een geschreven tekst ertoe leidt dat er een rechtsgeldige overeenkomst tot stand komt met bindende afspraken. Dat kan dus ook makkelijk geschieden in een sportkantine. Er zijn namelijk weinig vereisten voor een overeenkomst. Enerzijds is dat fijn, omdat het aangaan van een overeenkomst dus niet onnodig ingewikkeld is. Aan de andere kant is het wel belangrijk om, zeker bij grotere geldbedragen of andere grote belangen, heldere en duidelijke afspraken te maken. Hoewel het natuurlijk best grappig is om op een object als een bierviltje juridisch bindende afspraken vast te kunnen leggen, is het dus wel raadzaam om de afspraken toch wat uitgebreider op papier te zetten als de belangen groot zijn.

Worden er bij jouw vereniging regelmatig overeenkomsten aangegaan en wil je graag dat er even een jurist meekijkt? De Raadgevers Bedrijfsjuristen denken graag met u mee. Schroom niet om contact met onze sportjurist op te nemen via rabrand@deraadgevers.nl of 0610514850.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: