Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sociale veiligheid in de sport

Door Sportbedrijf Lelystad

Helaas komen ongewenste omgangsvormen overal voor, ook in de sport. Denk bijvoorbeeld aan pesten, discriminatie, agressie of geweld. Een ander voorbeeld is seksuele intimidatie. Het kan daarbij gaan om een opmerking over iemands lichaam of een tik tegen de bil. Dit is gedrag dat nergens thuishoort, dus ook niet op een vereniging.

Sociaal veilige verenigingen in Lelystad

NOC*NSF vindt het belangrijk dat alle sporters vrij, plezierig en in een veilige omgeving kunnen sporten. Zonder grensoverschrijdend gedrag.

Om het plezier in sport en bewegen te vergroten zijn sociaal veilige verenigingen belangrijk. Iedereen moet zich prettig voelen op de club en zichzelf kunnen zijn. Maar hoe doe je dat, een veilig sportklimaat creëren? Daarvoor heeft het NOC*NSF verschillende hulpmiddelen ontwikkeld, zodat elke vereniging in Lelystad straks een veilige plek is om te sporten.

Met een goede basis zijn de eerste stappen naar een sociaal veilige sportomgeving zo gezet. De 4 V’s voor veiligheid (basiseisen sociale veiligheid) helpen de verenigingen hierbij.

Om vereniging in Lelystad te stimuleren met deze 4 V’s aan de slag te gaan, krijgt elke vereniging die aan de basiseisen voldoet €500,- vanuit het Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad. Op deze pagina: Een win-win situatie lees je hoe je in aanmerking komt voor deze vergoeding.

Meer informatie over de basis van sociale veiligheid is te lezen op de pagina: https://ap.lc/cTfYr 

• Basiseisen sociale veiligheid: Basiseisen sociale veiligheid in de sport
• Campagne vier v’s voor veiligheid: Nederland sport veilig - NOCNSF
• Inschrijving VCP-opleiding: Basiseisen sociale veiligheid in de sport
• Voorbeelden gedragscodes: Gedragscodes- Centrum Veilige Sport Nederland
• Deelnemen aan Regeling Gratis VOG: Regeling Gratis VOG | Gratis VOG
• Deelname e-learning Even Beetje Opvoeder: FLOWSPARKS - NOC*NSF
• High5! Stappenplan ter ondersteuning sociale veiligheid op beleidsniveau en gebruikt bij een verenigingstraject: High5! stappenplan - stap 1 - NOCNSF

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: