Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Een win-win situatie

Door Sportbedrijf Lelystad

Een win-win situatie. Creëer als vereniging een veilig sportklimaat waarbij al jouw leden en bezoekers zich prettig voelen en verdien € 500,-. Op deze pagina nemen wij je graag mee in hoe jouw vereniging dit voor elkaar krijgt.

Om te voldoen als vereniging aan de basiseisen van een veilig sportklimaat (de 4 V’s) heeft het NOC*NSF diverse handige tools ontwikkeld. We snappen dat sociale veiligheid een onderwerp is waar je als vereniging misschien nog niet veel over na hebt gedacht en dat daar best wat werk in zit. Daarom helpen we je graag op weg.

Wat zijn de 4 V’s van veiligheid

Een sociaal veilige sport, waarin iedereen zich thuis voelt, begint met een goede basis. De basiseisen sociale veiligheid, ofwel de 4V’s voor veiligheid, helpen verenigingen hierbij.

1.     Verenigingsbrede gedragscode: De gedragscode laat zien waar je voor staat als vereniging. Welk gedrag vinden wij goed of juist niet? Het zijn de regels rondom gewenst en ongewenst gedrag van jouw leden, bezoekers, vrijwilligers en kader. Op de pagina Verenigingsbrede gedragscode staan diverse tips en tricks om hier als vereniging mee aan de slag te gaan en een gedragscode op te stellen voor jouw vereniging. Je vindt hier ook een voorbeeld die als leidraad gebruikt kan worden.

2.     Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging: Heb je een vraag, een zorg of een melding, dan kan je hiermee terecht bij de vertrouwenscontactpersoon. Hij/zij helpt jou dan verder. Daarnaast kan de vertrouwenscontactpersoon het veilige sportklimaat binnen de vereniging promoten en onder de aandacht houden. Alles over de vertrouwenscontactpersoon vind je hier. 

3.     Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers: Met een VOG kunnen vrijwilligers aantonen dat zij geen strafblad hebben of dat het strafblad geen belemmering vormt in het uitvoeren van zijn/haar taken. Zeker wanneer een vrijwilliger met kwetsbare doelgroepen werkt, zoals jeugd en mensen met een beperking, kan het nagaan van een VOG een grote meerwaarde hebben. Om de kosten voor de VOG’s voor verenigingen te beperken, kan de vereniging gratis VOG’s aanvragen als zij aan een aantal eisen voldoen. Welke eisen dit precies zijn, vind je hier. 

4.     Vakkundig geschoolde trainer-coaches: Trainer-coaches hebben een belangrijke rol in het gedrag van jouw leden. Zij kunnen ongewenst gedrag opmerken en positief gedrag stimuleren. Om dit op een goede manier mee om te gaan, zijn vakkundige geschoolde trainers een must voor verenigingen. Het NOC*NSF heeft daarom de gratis e-learning voor trainer-coaches ontwikkelt, zodat zij op een laagdrempelige manier ongewenst gedrag kunnen beperken en kunnen werken aan het plezier van sport en bewegen.

Nog meer hulp

De 4 V’s van veiligheid helpen de verenigingen bij het ontwikkelen van een sociaal veilige sportomgeving, maar welke stappen zijn handig om te zetten en in welke volgorde? Naast de informatie die op te vinden is op bovenstaande pagina’s zijn er nog meer tools ontwikkeld.

Het High5! Stappenplan neemt de vereniging stap voor stap mee in wat er ondernomen moet worden om te voldoen aan de 4 V’s en hoe dit bekend wordt gemaakt verenigingsbreed.

Ook is er een poule van experts die klaarstaan om verenigingen te begeleiden. Dit kan door middel van een traject of inspiratiesessie. Wil je hier meer over weten of weten hoe je in contact komt met de experts? Kijk dan hier voor meer informatie. 

En dan die €500,-

Wanneer je als vereniging alle stappen hebt doorlopen en voldoet aan de 4 V’s van veiligheid, hebben jullie recht op €500,-. Dit geld wordt beschikbaar gesteld vanuit het Sport- & Vitaliteitsakkoord Lelystad.

Door het invullen van de monitoringstool (link volgt nog) kan er gecontroleerd worden of de vereniging aan alle voorwaarden heeft voldoet. Is dit het geval? Dan is er groen licht voor €500,-.

Vanuit de kerngroep van het Sport- & Vitaliteitsakkoord zal de vereniging een mail ontvangen met daarin de beschrijving hoe de €500,- op hun bankrekening te krijgen en zij maken daarna alles in orde.

Wij wensen alle verenigingen heel veel succes met het implementeren van de 4 V’s om zo bij te dragen aan een veilig en plezierig sportklimaat voor iedereen!

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: