Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Juridische blog april

Door Sportbedrijf Lelystad

Een wedstrijdsituatie brengt grotere risico’s met zich mee dan doorgaans gebruikelijk is. Dat oordeelt de Rechtbank Rotterdam op 30 maart 2022 (ECLI:NL:RBROT:2022:2411) in een zaak tussen een voetballer en een toeschouwer. Om de vraag te kunnen beantwoorden of de voetballer aansprakelijk is voor het letsel van de toeschouwer, dient daarom te worden gekeken naar wat een toeschouwer van het gedrag van een sporter moet verwachten.

Door: Sportbedrijf Lelystad, in samenwerking met mr. R.A. Brand van De Raadgevers Bedrijfsjuristen

Feiten:
Op 13 oktober 2018 vond een voetbalwedstrijd plaats tussen twee amateurteams. De eiser in deze zaak (hierna: de toeschouwer) stond gedurende deze wedstrijd met een aantal anderen langs de zijlijn. Tijdens de eerste helft nam de gedaagde (hierna: de voetballer) een hoge bal aan om te voorkomen dat zijn tegenstander deze kon bemachtigen. De voetballer kon deze bal vervolgens niet controleren en trapte de bal vanaf circa vijf tot tien meter vanaf de zijlijn hard het veld uit. De bal kwam rechtstreeks tegen het hoofd van de toeschouwer, waarna de toeschouwer op een betonnen plaat viel en tijdelijk buiten bewustzijn was. Nadat de toeschouwer eerste hulp kreeg van een trauma-arts is hij overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij nog zeven dagen heeft gelegen.

De toeschouwer heeft door het ongeval onder andere ernstig hoofdletsel aan zijn rechteroor opgelopen, waardoor hij aan die kant doof is en er tinnitus (oorsuizen) is ontstaan. Verder heeft de toeschouwer sinds het ongeval last van evenwichtsstoornissen, duizeligheid en cognitieve klachten en heeft hij geen reuk en smaak meer. Daarom stelt de toeschouwer de voetballer aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad en vordert hij bij de rechtbank een schadevergoeding van € 100.000,- voor de materiële en immateriële opgelopen schade.

Het oordeel:
Volgens de rechter is van belang wat een toeschouwer van het gedrag van een deelnemer aan een sportactiviteit moet verwachten. Een sporter is namelijk pas aansprakelijk als hij zodanig onzorgvuldig handelt dat niet meer kan worden gesteld dat er sprake is van een optimale, prestatiegerichte sportbeoefening. Een wedstrijdsituatie heeft, zo stelt de rechter, nu eenmaal het kenmerk dat deelnemers aan sportactiviteiten grotere risico’s nemen dan in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Aangezien voetbal een contactsport is, had de toeschouwer kunnen verwachten dat de voetballer zich als verdediger optimaal zou inzetten om balbezit van de tegenpartij te voorkomen. Hier horen volgens de rechter risico’s bij, nu in het kader van sport en spel tot op zekere hoogte gevaarlijke en onvoldoende doordachte handelingen mogen worden verwacht. Oók voor de toeschouwers van een wedstrijd. Sterker nog, de rechter is van mening dat dergelijke handelingen – tot op zekere hoogte – juist voor ‘het spektakel’ zorgen.

De rechtbank oordeelt dan ook dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door de voetballer, zodat hij niet kan worden aangesproken voor de door de toeschouwer geleden schade. Ga je dus aan de zijlijn staan bij een sportwedstrijd, wees je er dan van bewust dat je hiermee de bijbehorende risico’s op de koop toeneemt en dat schadevergoeding voor eventueel letsel niet snel zal worden toegekend.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: