Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wet- en regelgeving

Door Sportbedrijf Lelystad

Een sportclub anno 2023 is gebaat bij een ambitieus, gemotiveerd en vooruitstrevend bestuur. Nieuwe plannen en besluiten van het bestuur moeten de club vooruit helpen. Clubs moeten echter ook aan de geldende wet- en/of regelgeving voldoen. Wetten en regels kunnen complex zijn en voor een voorzitter kan heel andere regelgeving relevant zijn dan voor bijvoorbeeld een penningmeester of een secretaris. Aan welke wettelijke eisen moet een stichting voldoen, wat zijn de exacte bevoegdheden van een voorzitter en welke consequenties hebben bepaalde besluiten?

Sportverenigingen in Lelystad ontkomen niet aan bepaalde wet- en regelgeving. Hieronder drie gebieden waar een bestuur sowieso te maken mee heeft; 

NOC*NSF: interessante informatie over wet- & regelgeving

Handboek Wet- en Regelgeving
Om clubbestuurders te helpen bij deze en andere vragen op het gebied van wet- en regelgeving riep NOC*NSF in 2005 in samenwerking met CIVIQ (Instituut Vrijwillige Inzet) en IOS (Interprovinciale Organisatie Sport) het 'Handboek Wet- en regelgeving' in het leven. 

Dit boekwerk is sinds 2005 regelmatig geüpdatet en geactualiseerd is. Het behandelt de voor clubbestuurders relevante onderwerpen. Wet- en regelgeving is daarbij essentieel. In het boek staat informatie die de bestuurder moet kennen en praktijkvoorbeelden die aansluiten op die informatie. Aan de orde komen:

  • Rechten en plichten van bestuurders, de voorzitter, de penningmeester, de secretaris en andere vrijwilligers;
  • Belastingvormen;
  • Drank en horeca;
  • De warenwet;
  • Auteursrechten.

Selecteer het onderwerp dat voor jou van toepassing is, lees de teksten en zorg dat je goed beslagen ten ijs komt. Je weg vinden in wet- en regelgeving is een kwestie van weten wat voor jou relevant is en dat is exact waar het handboek voor dient.

Regelhulp Sportbestuur
Een sportvereniging heeft te maken met allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij het inzetten van vrijwilligers en personeel en op het gebied van horeca, accommodaties en evenementen. Als bestuurder van een sportvereniging hoor je alle relevante wetten en regels te kennen. Praktisch gezien is dat bijna onmogelijk. Maar, als er wetten of regels binnen jouw sportvereniging (per ongeluk) niet worden nageleefd, zou jij als bestuurder wel (mede) aansprakelijk kunnen worden gehouden. De regelhulp Sportbestuur geeft je meer inzicht in de complexiteit van wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op jouw sportvereniging. Ook lees je hier meer over concrete maatregelen die je als bestuurder moet nemen. Om gebruik te kunnen maken van deze hulp meldt u zich gratis aan via Gratis VOG

Voorbeeld: privacy
Wijzigingen in wet- en regelgeving worden vooraf aangekondigd. Dat was bijvoorbeeld het geval met de wetgeving op het gebied van Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Daarvoor is sinds mei 2021 wetgeving van kracht. Wat dat voor jouw club betekent, lees je hier.

Advies nodig?
Heb je als bestuurder van een sportclub advies nodig over de toepassing van wet- en regelgeving? Dan kun je wellicht jouw vraag neerleggen bij de Sportdesk van EY. Als Partner in Sport ondersteunt zij (samen met HVG) sportverenigingen. Bij Sportdesk kunnen sportverenigingen via sportdesk@nl.ey.com terecht met vragen op fiscaal-, juridisch- en administratief gebied.

Een tweede juridische adviesdesk voor de sport wordt geboden door DAS. Is uw sportbond aangesloten bij DAS voor de Sport? Dan kunt u altijd bellen met een juristenteam over juridische vragen. U wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en krijgt toegang tot handige voorbeelddocumenten.

Bron: NOC*NSF

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Op wijzigingen voorbehouden!

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: