Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Bestuursaansprakelijkheid

Door Sportbedrijf Lelystad

Wanneer je bestuurder bent bij een sportvereniging, ben je wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen van jouw handelen. Ondanks dat het een vrijwilligersfunctie is. Maar wat betekent dat eigenlijk en hoe ga je hiermee om? 

Een bestuurder kan aangesproken worden op onbehoorlijk bestuur, hierbij kan de bestuurder interne of externe aansprakelijkheid dragen. Meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid vindt u op Alles over sport.

Nieuwe wet WBTR per 1 juli 2021

De Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR) is ingegaan op 1 juli 2021. De WBTR is in het leven geroepen voor verenigingen en stichtingen om misstanden bij het besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen moeten voldoen aan deze wet. Het gaat er vooral om dat het besturen van verenigingen professioneler gemaakt wordt, zodat misstanden voorkomen worden. Je moet dan denken aan het voorkomen van belangenverstrengelingen, het zorgen voor goede interne processen als het gaat om besluitvorming en een goed beheer van de financiën. Wat het allerbelangrijkste is, is dat bestuurders het belang van de vereniging altijd voorop zetten. Dit moet ook als zodanig in de formele stukken van de vereniging staan. En vervolgens moet iedereen er ook naar handelen.

Voortschrijdend inzicht en overleg met juridische adviseurs heeft geleid tot het volgende advies over hoe jouw vereniging voldoet aan de wet.

 1. Neem een licentie af bij de WBTR en maak gebruik van alle digitale hulpmiddelen en juridische bijstand. WBTR neemt je bij de hand in het doorlopen van de stappen die je moet zetten om aan de wet te voldoen.
 2. Na het doorlopen van de stappen heeft u inzicht in wat uw vereniging zal moeten gaan regelen en of de statuten moeten worden aangepast.
 3. In ieder geval is het vastleggen van de bestuursafspraken een onderdeel van het stappenplan. In de licentie zitten veel conceptteksten die u makkelijk kunt aanpassen aan uw eigen vereniging. Na het vastleggen van deze afspraken in een bestuurdersregeling is het belangrijk hierover te communiceren met uw leden. Dit kan in een nieuwsbrief, via de website en in de Algemene Ledenvergadering.
 4. Leef de gemaakte afspraken ook na, want alleen daarmee voorkom je aansprakelijkheid mocht het onverhoopt fout gaan. Tevens voorkom je zo dát het fout gaat binnen uw vereniging!
 5. Indien blijkt dat de statuten veel afwijken van de WBTR, dan kunt u deze laten aanpassen bij de notaris. Dit heeft geen haast, want er is een overgangstermijn van 5 jaar. Twijfelt u, vraag dan advies bij WBTR.nl of vraag het aan de notaris.
 6. Let speciaal op of en hoe de volgende onderwerpen geregeld zijn in de statuten. Het kan namelijk zijn dat deze niet aan de wet voldoen en dat de statuten moeten worden aangepast:
  • Staat het belet- en onstentenisregel in de statuten? (hoe wordt de vereniging bestuurd als er (tijdelijk) geen bestuurders zijn)?
  • Hoe is een meervoudig stemrecht geregeld in de statuten?
  • Hoe is de benoeming van bestuurders door een bindende voordracht geregeld?
  • Is er een toezichthoudend orgaan binnen uw vereniging?
  • Is er een tegenstrijdige belangenregeling opgenomen in de statuten?

Niet elke vereniging hoeft de statuten aan te passen. Indien het wel het geval is, verschilt het per vereniging hoeveel er moet aangepast worden. Daarom is het onmogelijk om op voorhand al een  uniform of collectief aanbod te krijgen. Wij adviseren de verenigingen zelf contact op te nemen met een notaris indien van toepassing en een prijsafspraak te maken. 

Webinars 

Op de website van WBTR.nl staat een mini webinar. In 10 minuten wordt u bijgepraat over de WBTR.  

 

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: