Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportbedrijf Lelystad

Door Sportbedrijf Lelystad

Sportbedrijf Lelystad is uitvoerder van het gemeentelijk sportbeleid. Voor vragen over diverse thema's kunt u terecht bij de verenigingsondersteuner of één van de buurtsportcoaches die expert zijn voor specifieke doelgroepen.

De verenigingsondersteuner en het team Sport, Bewegen & Vitaliteit van Sportbedrijf Lelystad bieden sportverenigingen ondersteuning bij deze onderwerpen:

 • Vrijwilligers werven; 
 • Subsidieaanvragen; 
 • Evenementen organiseren;
 • Veilig sportklimaat (VOG & vertrouwenscontactpersoon);
 • Beleidsontwikkeling;
 • Wet- en regelgeving; 
 • Accommodatiebeheer; 
 • Financiën. 

Samenwerken

Sportbedrijf Lelystad werkt samen met verschillende organisaties zoals de gemeente Lelystad, Sportservice Flevoland en Welzijn Lelystad. Deze samenwerkingen moeten sportverengingen  versterken en gezonder en professioneler maken. Daarnaast werken we samen met sportbonden aan deze doelen:  

 • Verenigingen in Lelystad vitaler maken door ondersteuning en advies geven. 
 • Vitale verenigingen (en sportaanbieders) inzetten om sociale uitdagingen aan te pakken. 
 • Kennisdeling, netwerkvorming en contact onder sportaanbieders en relevante sectoren realiseren. 
 • Bredere inzet op projecten, relevant voor de kwaliteit en vitaliteit van het Lelystadse sportaanbod. 
 • Sportaanbieders verbinden met Sportbedrijf Lelystad en daarbinnen de afdeling Sport, Bewegen & Vitaliteit in het bijzonder.

Verenigingsondersteuning

Sportbedrijf Lelystad biedt niet alleen verenigingsondersteuning. Ook richten we ons op bijvoorbeeld op het onderwijs en welzijn. Samen met sportverenigingen en andere partners worden er ook nog  sportprogramma's ontwikkeld. Denk hierbij aan Scholierensport, Samen op Stap, Sociaal Vitaal en Oldstars. Daarnaast worden diverse evenementen georganiseerd zoals de Koningsspelen, Lelystadse Sportverkiezing en de Groenste Obstakelrun.

Voor wie?

Besturen en vrijwilligers van verenigingen die tegen problemen aanlopen, kunnen contact opnemen met de verenigingsondersteuner en/of één van de experts van het team Sport, Bewegen & Vitaliteit van Sportbedrijf Lelystad. Dit team zet sport en bewegen in voor de stad! We stimuleren inwoners in Lelystad om in beweging te komen en te blijven. Ook willen we sport en bewegen integreren in de dagelijkse routine bij inwoners of bij organisaties. In het onderwijs, de zorg, bij de kinderopvang en bedrijven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Daarom werken wij samen met sportverenigingen, -aanbieders en andere sectoren, zoals zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en recreatie.

Contact

Heeft u behoefte aan ondersteuning of een goed advies? Neem dan contact op met Sportbedrijf Lelystad via klantenservice@sportbedrijf.nl of kijk op de pagina 'sport voor professionals' op de website van Sportbedrijf Lelystad voor meer informatie. Afhankelijk van het onderwerp met kan dit ook direct met één van de ondersteuners:

Sander Enkelaar
Verenigingsondersteuner, Gezonde kantine, Rookvrije accommodatie
Email: s.enkelaar@sportbedrijf.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-13 22 62 56


Timo Hoenderboom
Buurtsportcoach Volwassenen & Openbare Ruimte 
E-mail: t.hoenderboom@sportbedrijf.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-13 51 59 36 

 

Tamaryoës Kok
Buurtsportcoach Speciale doelgroepen
E-mail: t.kok@sportbedrijf.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-13 92 07 42

 

​Kim van Dijk
Coördinator Sportactiviteiten en Stages
E-mail: k.vandijk@sportbedrijf.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-50 22 25 61

 

Iris Visser 
Buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs
E-mail: i.visser@sportbedrijf.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-52 39 25 07Froukje van 't Hoff
Buurtsportcoach Senioren & Zorg
E-mail: f.vanthoff@sportbedrijf.nl
Telefoon/WhatsApp: 06-12 59 07 33

 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: