Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Voor het sportieve hart

Door Sportbedrijf Lelystad

Sportverenigingen vormen het sportieve hart van de Lelystadse sportinfrastructuur. Zij spelen een belangrijke, verbindende en maatschappelijke rol voor de inwoners van Lelystad. De sportvereniging is een ontmoetingsplek in de wijk door en voor inwoners! 

Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en versterkt de Lelystadse sportverenigingen. We helpen sportverenigingen om vitaal te worden en te blijven, zodat zij invulling kunnen geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk. Via deze pagina informeren wij besturen en vrijwilligers over thema's als bestuur en organisatie, sportstimulering en ledenwerving. 

Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en versterkt de Lelystadse sportverenigingen. We helpen sportverenigingen om vitaal te worden en te blijven, zodat zij invulling kunnen geven aan hun sportieve en maatschappelijke functie in de wijk. Maar ook spelen de sportverenigingen een belangrijke rol in onze andere twee pijlers: beheren, exploiteren en onderhouden van sportvoorzieningen in Lelystad en het stimuleren van sport, bewegen en vitaliteit. Samen bouwen we aan een vitale stad, waarin iedereen (sportief) mee kan doen.

De verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad ondersteunt en adviseert over verschillende onderwerpen die voor sportverenigingen van belang zijn. 

Enkele voorbeelden zijn:

  • Organisatie/bestuur: gezond bestuur en wet- en regelgeving.
  • Vrijwilligers: het behouden en werven van vrijwilligers.
  • Leden: het behouden en werven van leden.
  • Financiën: gezonde financiën, sponsoring en het aanvragen van subsidies.
  • Accommodatie: diverse accommodatievraagstukken (zoals verhuizing), gezonde sportkantine, rookvrije sportaccommodatie en verduurzamen.

Naast ondersteuning bij verschillende onderwerpen organiseren wij jaarlijks twee Sportcafés en themabijeenkomsten. Tijdens een Sportcafé delen we kennis over relevante onderwerpen, geven interactieve workshops en ook het ontmoeten van elkaar om ervaringen uit te wisselen, staat centraal. Bij een themabijeenkomst gaan wij dieper in op één specifiek en relevant onderwerp.

Binnen dit thema

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: