Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Door Sportbedrijf Lelystad

Volwassenen die willen sporten en een inkomen hebben wat niet toereikend genoeg is, kunnen vanaf nu een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. U kunt als verenigingsbestuur ook een belangrijke rol spelen in het tot stand brengen van de verbinding tussen de inwoner en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. 

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur voor volwassenen vanaf 27 jaar is een goede mogelijkheid om nieuwe leden aan te trekken. Bij goedkeuring van een aanvraag wordt de contributie of het lesgeld voor een sport of culturele activiteit voor maximaal een jaar uit het fonds betaald. Ook kan er een aanvraag worden gedaan voor materialen, zoals kleding of de huur van een instrument. U kunt als vereniging uw leden hierop attenderen en kenbaar maken dat er via het volwassenenfonds ook mogelijkheden zijn om inwoners kennis te laten maken met de sport en uw clubcultuur. 

Iedereen kan meedoen

Uit recent onderzoek blijkt dat naar schatting één miljoen mensen in Nederland door geldgebrek niet kunnen deelnemen aan sport of culturele activiteiten, terwijl dat juist belangrijke ingrediënten zijn voor een gelukkig en gezond leven. Iedereen moet de mogelijkheid hebben om te sporten of deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten, zoals theater- of dansles. Dat is leuk, gezond en goed voor sociale samenhang en contacten. Daarom is de gemeente Lelystad aangesloten bij de landelijke stichting Volwassenenfonds Sport & Cultuur.

Aanvragen

Het maximaal aan te vragen bedrag per volwassene is 250 euro voor sportactiviteiten en 450 euro voor culturele activiteiten. Aanvragen kan via een intermediair, zoals een schuldhulpverlener, buurtsportcoach van het Sportbedrijf Lelystad of maatschappelijk werker. Een overzicht van alle intermediairs is te vinden op de website van het Volwassenfonds Sport & Cultuur. Zij kunnen deelnemers in contact brengen met uw vereniging of andersom. Samen zorgen jullie dan voor een snelle en passende afwikkeling van de administratie. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: