Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

JOGG Lelystad ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’

Door Sportbedrijf Lelystad

Lelystad is sinds 2018 een JOGG-gemeente. JOGG staat voor: ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’. In Nederland is 1 op de 8 kinderen te zwaar. In Lelystad heeft bijna een kwart van de kinderen tussen 10 en 18 jaar overgewicht (GGD Flevoland, 2018-2019).

JOGG is een netwerk van vele partners in de stad. Samen zorgen zij ervoor dat kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een gezonde leefomgeving: thuis, bij de kinderopvang, op school, in de buurt en bij de sportclub. Op de lange termijn moet dit zorgen voor minder kinderen en jongeren met overgewicht. JOGG Lelystad zoekt daarom continu de verbinding met partijen die willen bijdragen aan het gezonder maken van de leefomgeving met aandacht voor gezonde voeding, voldoende bewegen, water drinken en slaap. We sluiten vooral aan bij bestaande initiatieven en versterken deze. Ben je benieuwd? Kijk dan eens in ons plan van aanpak. Enkele voorbeelden van onze werkwijze zijn:

  • Sinds 2018 is de scholenaanpak uitgerold waarbij er 12 Lelystadse scholen worden ondersteund op het gebied van gezonde leefstijl.
  • De Dag van de Gezonde Leefstijl tijdens de NOC*NSF Nationale Sportweek.
  • In samenwerking met supermarkten de actie ‘Lelystadse scholen drinken water’ tijdens de Avond-4-Daagse.
  • Het gezonder maken van sporttoernooien.
  • Ondersteunen van het natuureducatieproject ‘Van Zaadje tot Soep’.
  • Omarmen van een particulier initiatief om water drinken op basisscholen te stimuleren.

Daarnaast steken we ook energie in nieuwe initiatieven, zoals de jaarlijkse campagne en samenwerkingsprojecten rondom een thema. We nodigen partijen in de stad van harte uit om mee te doen, want alleen samen maken we gezond gewoon!

JOGG Organisatie

JOGG-werkgroep Scholenaanpak
De JOGG-werkgroep Scholenaanpak bestaat uit de JOGG-regisseur, de JOGG-projectmedewerker, de coördinator van de Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad en de buurtsportcoach Jeugd & Onderwijs van Sportbedrijf Lelystad. De werkgroep brainstorm maandelijks over de voortgang en ontwikkelingen in Lelystad, met de focus op het onderwijs.

JOGG-werkgroep Gezonde sportomgeving
De JOGG-werkgroep Gezonde sportomgeving bestaat uit de JOGG-regisseur, een vertegenwoordiger namens Sportplatform Lelystad, een bestuurslid van ITL, de voorzitter van MHC Lelystad, de verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad, de JOGG Teamfit-coach, een preventiemedewerker van Tactus en een vertegenwoordiger van de gemeente. De werkgroep begeleidt de ontwikkelingen en voortgang op het gebied van de gezonde sportkantine en gezonde sportevenementen in Lelystad. Meer informatie over de gezonde sportomgeving vind u hier. 

JOGG-werkgroep Kind naar gezonder gewicht
In oprichting.

JOGG-kernteam
Het JOGG-kernteam bestaat uit vertegenwoordigers van lokale partners die de ambitie en doelstellingen van JOGG al sinds het eerste uur ondersteunen. De leden van het kernteam komen elk kwartaal samen. Ze vertalen de ambities en doelstellingen van JOGG Lelystad naar beleid en acties in hun eigen organisatie. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: