Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidies sportstimulering

Door Sportbedrijf Lelystad

Bent u op zoek naar een subsidie voor de sportclub? Is het weer tijd voor onderhoud van de accommodatie? Moeten er nieuwe sportmaterialen komen? Of vallen de inkopen voor de kantine altijd tegen? Allemaal forse kostenposten, waardoor het goed is om te weten dat er verschillende manieren zijn om financiële middelen te generen. Voor sportverenigingen zijn er verschillende subsidies beschikbaar. De subsidies die beschikbaar zijn hebben vaak te maken met het opstarten van een sportactiviteit (voor een nieuwe doelgroep), het onderhoud van de sportaccommodatie of duurzaamheidsmaatregelen. De subsidies zijn onderverdeeld in lokale, provinciale of landelijke subsidieregelingen. Hier vindt u een overzicht van een aantal belangrijke subsidies. 

 

Sport is het vliegwiel voor actieve participatie. De missie van ons sportbeleid is dat de deelname aan sport in Lelystad blijft stijgen, dat iedereen kan deelnemen en dat sport en bewegen stevig verankerd worden binnen het brede gemeentelijke beleid. Het huidige college van B en W ziet sport als een zeer waardevolle activiteit. Sport draagt bij aan sociale cohesie, leert mensen samenwerken en te presteren, bevordert de gezondheid en draagt bij aan het imago van de stad.

Om sporten te stimuleren en verenigingen die sport faciliteren te behouden zijn er verschillende subsidies beschikbaar: 

  • Subsidieregeling kaderopleidingen sport 
  • Subsidieregeling sportevenementen
  • Subsidieregeling investeringen sportaccommodaties
  • Subsidieregeling deskundig technische leiding sport (subsidieplafond bereikt per 08-03-2021)
  • Subsidieregeling watersport
  • Subsidieregeling breedtesport
  • Subsidieregeling Covid-19 sportverenigingen met jeugdleden 

Een aanvraag kunt u op de indienen bij op deze pagina van de gemeente Lelystad.

Kenniscentrum Sport

Ten behoeve van het overzicht in landelijke subsidieregelingen voor sportverenigingen is er de Sportsubsidie Database van het Kenniscentrumsport. Met deze toolkit kunnen stapsgewijs alle subsidies in kaart worden gebracht waar de vereniging voor in aanmerking komt. Door het beantwoorden van een klein aantal eenvoudige vragen worden de geschikte subsidies op een rijtje gezet. Daarnaast geeft de site ook tips bij het aanvragen van een subsidie.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: