Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Beleid gemeente Lelystad

Door Sportbedrijf Lelystad

Op het gebied van beleid en visie heeft de gemeente Lelystad rondom sport een aantal beleidsdocumenten die verenigingen houvast kunnen bieden. 

Sportverenigingen hebben te maken met verschillende beleidsterreinen. Het belangrijkste is uiteraard sport. Hierbij vormen de volgende documenten de leidraad:

In de kadernota 'Lelystad in beweging' vind je het antwoord terug op deze vragen:

  • Wat doet en wil de gemeente Lelystad doen op het gebied van sport en bewegen?
  • Welke inhoudelijke en financiële kaders geven richting aan het sport- en beweegbeleid?
  • Wat zijn de verbindingen met andere beleidsterreinen en hoe wordt bijgedragen aan een integrale aanpak van het gemeentelijk beleid?

Het Sport- en Vitaliteitsakkoord betreft een samenwerking tussen een groot aantal lokale sportaanbieders, onderwijs- en zorginstellingen en het bedrijfsleven. Met het akkoord hebben lokale partners afspraken gemaakt voor samenwerking op het gebied van: Jeugd & jongeren, Masters & senioren en Meer vitale sportaanbieders.

Gezondheidsnota 2019-2022

Samen met patiëntvertegenwoordigers en partners uit de zorg, welzijn en preventie is de visie “Samen gezond in Lelystad” opgesteld. Hierin staat hoe deze partijen Lelystedelingen vitaal krijgen en houden. Gezamenlijk zijn er 3 strategische opgaven vastgesteld voor Lelystad:

  1. Vitaal en gezond ouder worden;
  2. Leven met een chronische aandoening;
  3. Het ontwikkelen van een gezonde leefstijl.

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: