Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Open sportvereniging (Open-clubgedachte)

Door Sportbedrijf Lelystad

Een sportvereniging op zich is al van grote maatschappelijke waarde voor de samenleving, maar een open sportvereniging is dat nog meer. Zo'n vereniging biedt buiten het reguliere sportaanbod om ook nog andere activiteiten aan. Steeds meer sportverenigingen dragen hun maatschappelijke rol nog nadrukkelijker uit. Ze staan op die manier open voor nieuwe doelgroepen en niet-leden.

De gemeente Lelystad stimuleert met haar sportbeleid sportverenigingen nadrukkelijk om meer als een open sportvereniging na te gaan denken. Ook vraagt ze van de verenigingen om samen te werken met andere sportclubs en andere partners. De verenigingsondersteuning vanuit Sportbedrijf Lelystad kan hierbij helpen. 

Om meer inwoners zich aan te laten sluiten bij een vereniging, stimuleert de gemeente Lelystad sportverenigingen om meer ‘open’ te worden. Dat vraagt van zowel verenigingen als partners een;

  • Open houding;
  • Open cultuur;
  • Vraaggerichtheid;
  • Ondernemerszin;
  • (Gelijkwaardige) Samenwerking.

Hiermee kunnen inkomsten worden binnengehaald. Bij een terugloop van het aantal leden, wordt het verlies aan contributie-inkomsten zo gecompenseerd. Dat levert dan ook weer de benodigde financiële ruimte op. Die ruimte bekostigt de essentiële verenigingszaken en zorgt ervoor dat investeringen gewoon door kunnen gaan. Allemaal leidt het tot de toekomstbestendigheid van verenigingen. Bovendien ontstaan er gelijkwaardige samenwerkingsverbanden op andere beleidsterreinen zoals bewegen, welzijn en gezondheid.

Voorbeelden van open sportverenigingen

In de gemeente Lelystad staat al een aantal sportverenigingen open voor niet-leden en activiteiten, ontplooit voor nieuwe doelgroepen. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

Is uw sportvereniging ook een open sportvereniging en wilt u de vereniging terugzien op Clubbase Lelystad? Neem dan contact met ons op!


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: