Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Open club: de filosofie

Door NOC*NSF

Als sportclub ben je een belangrijke schakel in het streven om meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Jouw club heeft een eigen identiteit, maar is tegelijkertijd ingebed in zijn omgeving. Door het goede en mooie van jouw club uit te stralen naar je omgeving, kun je eraan bijdragen mensen met sport in aanraking te laten komen en mensen langer aan je club te binden. Dat is eigenlijk de filosofie van de open club.

Handvatten

Ben je geïnspireerd geraakt door bovenstaande animatie en wil jij als sportclub meer ‘open’ worden, maar vraag jij je af hoe pak ik dit nou aan? Dit vervolg filmpje helpt je op weg en biedt een viertal ondersteunende handvatten.

Kloppend hart

Waar begint het idee van de open club? Bij het kloppende hart van jouw sportvereniging! Want het enthousiasme van de mensen die er binnen jouw club voor zorgen dat de club functioneert houdt alles in beweging. Het kloppend hart, dat bestaat uit het bestuur van de sportclub, aangevuld met commissies en actieve leden en betrokkenen. Het kloppend hart van een club is in staat om ambities te formuleren die aansluiten bij de cultuur, identiteit en sfeer van de club. Een dergelijke club richt zich op een langetermijnvisie en staat nooit stil. We gunnen iedere sportclub een gezond kloppend hart! Daar ligt de basis van de open club.

Een open club zorgt voor meer betrokkenheid van en een betere relatie met de eigen leden, betrokkenen (ouders, toeschouwers, vrijwilligers), buurt, gemeente en andere stakeholders. Dit leidt tot ledenbinding (behoud/groei), meer reuring op de club en continuïteit van het bestaansrecht. Een open club is een ontmoetingsplek waar voor iedereen de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid wordt gecreëerd. Gemeenten willen de kracht van sport en clubs gebruiken voor een gezondere samenleving en het verhogen van de leefbaarheid binnen de gemeente. Sport wordt gezien als partner in de lokale keten. Een open club ziet die kans en weet hem te benutten door open te staan voor samenwerking met bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, enzovoort.

De open club is geen concept van de tekentafel. Het is een ontwikkeling die door de tijd heen steeds zichtbaarder werd in onze maatschappij en door NOC*NSF werd herkend als een filosofie met vele verschijningsvormen. Maar ook met een aantal duidelijke overeenkomsten. Een open club ontplooit initiatieven die passen bij deze tijd en richt de blik vooruit, om sport en bewegen voor velen niet alleen nu, maar tot in lengte van jaren mogelijk maken. Een open club richt zich niet alleen actief op de behoeften van haar leden, maar heeft ook oog voor andere betrokkenen, zoals ouders van leden en toeschouwers. En heeft een open houding naar de buurt, de overheid, bedrijven en andere relevante partijen in de omgeving en is in staat op de behoeften van die partijen in te spelen.

Laat je inspireren

Welke doelgroepen kun je als open club aanspreken?

Binnen de open club gedachte staat vraaggericht handelen centraal. Hierbij kan worden gekozen uit drie verschillende doelgroepen gebaseerd op de mate van de huidige betrokkenheid bij de club. Dit zijn leden, betrokkenen en buurtbewoners. Betrokkenen zijn mensen die zich al op de club bevinden, maar geen lid zijn. Denk hierbij aan ouders van leden, supporters van elftallen en sommige vrijwilligers. Door in te spelen op de behoeften van deze doelgroepen, ontplooit de club steeds nieuwe initiatieven. Waardoor zij meerdere activiteiten en faciliteiten aanbiedt dan alleen de eigen hoofdsport c.q. het reguliere aanbod. Hierdoor worden de verschillende doelgroepen uitgedaagd om te sporten en worden uitgenodigd om betrokken te raken en te blijven.

De open club coach

Wil je als club door iemand begeleid worden in de verandering naar een (meer) open club? Iemand die coacht en spiegelt, de juiste vragen stelt, af en toe zetjes in de rug geeft – maar het niet voor jou als bestuur gaat dóen? Dan kun je eraan denken om één van onze open club coaches in de arm te nemen. Dit zijn professionals die in en door het sportnetwerk zijn geselecteerd en bekwaam zijn in het begeleiden van veranderingsprocessen binnen sportclubs. Voor meer informatie kun je een kijkje nemen op www.back2basics.nl. Interesse in procesbegeleiding op weg naar een open club? Vul het contactformulier in en komt in contact met een open club coach!

Beweging

De open club filosofie is een gedachte, die als een beweging te zien is. Deze vindt haar basis in vele lokale initiatieven, waar bonden en verenigingen verschillende benamingen voor gebruiken. Bij de open club gedachte is het geen kwestie van óf ‘open’ óf ‘gesloten’. De gedachtegang kan worden gezien als continuüm, een ladder. Voor de ideale open club bestaat geen formule. En dat is maar goed ook, want elke buurt maar ook de daar aanwezige sportclubs hebben hun specifieke behoeften. Elke club kan voor zichzelf bepalen wat de stip op haar horizon is. Het gaat om het bewustzijn van de consequenties van de keuzes die clubs maken en zo een stap te zetten om meer open te worden.

Een open club kenmerkt zich door een open houding. Open voor de behoeften van de leden, open voor de kansen en mogelijkheden om ook voor niet-leden iets te bieden en open voor de directe omgeving van de club, de buurt. Het begint met het kloppende hart van de club, dat deze houdingen ontwikkelt op alle drie deze niveaus: leden, betrokkenen en de buurt. Het spreekt voor zich dat zoiets stapsgewijs gestalte krijgt, maar dat is ook het mooie aan de open club filosofie: de club reageert voortdurend op de signalen om haar heen en past daar haar aanbod en activiteiten op aan.

De open houding van een open club is verder uitgewerkt tot een lijstje van vier gedragingen, die een open club kenmerken. Dat zijn: Open Cultuur, Vraaggerichtheid, Ondernemerszin, Samenwerking. Aan deze houdingen en manier waarop clubs daar invulling aan kunnen geven, is hier op Sport.nl/Voorclubs een heel artikel gewijd.

Bekijk de 'Vier Houdingen'

Vanuit NOC*NSF wordt de open club filosofie een warm hart toegedragen. Uit onderzoek blijkt dat mensen het langst blijven sporten op plaatsen waar zij grote sociale binding ervaren. Sportaanbieders zijn plekken met in potentie grote sociale binding. Omdat NOC*NSF ook niet-leden of niet-aangesloten sporters het gunt om onderdeel te worden van dergelijke clubs, probeert zij sportclubs te triggeren om meer ‘open’ te worden. Om clubs daarin te ondersteunen, wordt een flink aantal Clubsessies georganiseerd, waaronder zogenoemde Kloppend hart-bijeenkomsten.

Meer weten over de open club-beweging? Neem dan contact op met: opleidingen@nocnsf.nl

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: