Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Open Club Initiatieven

Door NOC*NSF

De open club gedachte heeft oneindig veel verschijningsvormen. Niet alleen hebben verschillende organisaties bij het herkennen van de trend aan de filosofie soms een andere naam gegeven, maar de gedachte op zich leent zich ook voor heel veel verschillende vormen om deze uit te dragen. Hieronder volgen een aantal van zulke uitgewerkte principes, die ondanks de andere benaming wat ons betreft onder de open club gedachte thuis horen.

Sporttakken

Een aantal sportbonden hebben de term overgenomen voor initiatieven binnen hun geledingen. Voetbal-, atletiek- en tennisverenigingen worden vanuit hun landelijke bond gestimuleerd en ondersteund om de open club filosofie te omarmen. Ook zwemverenigingen worden vanuit hun bond ondersteund, maar daar wordt het initiatief anders genoemd. Ook fitnesscentra bieden dergelijke mogelijkheden. 

Regionale of lokale initiatieven

De provincie Gelderland wil verenigingen, maatschappelijke organisaties, sportbonden, scholen en ondernemers bij elkaar brengen om samen te werken aan een sportief Gelderland. Zij steunen de ontwikkeling van open sportclubs en -parken. Ook Huis voor de Sport Limburg start met een concept van duurzaam verenigen: Open Club Limburg. Het speelt in op de uitdagingen van (sport)verenigingen en biedt daarbij oplossingen voor de toekomst. 

Sportplus staat voor sportverenigingen die iets extra’s doen en daarmee iets extra’s betekenen voor de stad Rotterdam. Het programma staat voor de inzet van sport als middel voor het bereiken van doelen op maatschappelijk vlak. Door samen te werken met partners uit verschillende sectoren, koppelen de deelnemende verenigingen de kracht van sport aan vele maatschappelijke ambities. Doel is dat de vereniging hier zelf beter van wordt, maar vooral dat zij wat betekent voor anderen. Voor leerlingen van de nabijgelegen school, voor senioren in de wijk, voor werkzoekenden, voor rondhangende jongeren, enzovoort.  

In Den Haag werkt men aan het Buurthuis van de Toekomst. Hierbij werken sportclubs, scholen, culturele instellingen en andere organisaties in de wijk slim met elkaar samen. Hierdoor is bijvoorbeeld de voetbalclub niet alleen een voetbalclub, maar ook een plek wordt waar mensen samenkomen voor een praatje, voor een cursus of voor huiswerkbegeleiding. Het buurthuis van de toekomst past bij de ontwikkeling dat bewoners ook zelf actief meedoen in hun wijk. De sportclub is daarmee het centrale ontmoetingspunt van de wijk.

Een sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een wijk of dorpskern met als doel zoveel mogelijk inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten sporten en bewegen. Dit in een bereikbare en geschikte omgeving. Sport wordt daarbij dóór en vóór de dorpsinwoners georganiseerd. Het stimuleren van samenwerking tussen verenigingen en andere lokale organisaties maakt dat besturen makkelijker wordt, er meer vrijwilligers actief zijn en het kader efficiënter inspeelt op de vraag van de bewoners. 

En verder

Allesoversport.nl is een initiatief van het ministerie van VWS, waar alle kennis over sport en bewegen verzameld wordt. De open club ontbreekt daar niet bij. Goede voorbeelden van organisaties en clubs, de vele formules van de open club en artikelen met factsheets en tips zijn hier terug te vinden.

Bekijk onze praktijkvoorbeelden

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: