Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Praktijkvoorbeelden

Door NOC*NSF

Op de pagina ‘Vier houdingen' hebben we de kenmerkende gedragingen van een open club proberen te beschrijven. Om handen en voeten aan die houdingen te geven volgen hieronder enkele voorbeelden uit de praktijk van clubs, die een invulling gegeven hebben aan die gedragingen. Daarmee willen we inspiratie en stof ter bespreking binnen de club bieden.

Wijkbewoners bepalen het aanbod

Wijksportvereniging Kalsdonk uit Roosendaal was eigenlijk bij de oprichting al een open club: de club is ontstaan, omdat de wijkbewoners de mogelijkheden om te sporten en te bewegen in de wijk wilden vergroten. In een wijk als Kalsdonk, waar veel mensen wonen die niet heel makkelijk de weg naar sportaanbieders vinden maar daar wel veel baat bij kunnen hebben, moest hard worden gewerkt om sport voor een groot deel van de bewoners mogelijk te maken. De basis is altijd dat de wijkbewoners zelf bepalen welke activiteiten worden aangeboden. Hun behoefte is de basis van het aanbod: de vraaggerichte houding van de open club. In relatief korte tijd is WSV Kalsdonk met recht een vereniging voor en door de wijk geworden. Dat lukt onder meer door zoveel mogelijk partijen bij de initiatieven te betrekken. 

Meer lezen...

Inzetten op sportiviteit en gezelligheid

TC Pagnevaart is een tennisvereniging uit de gemeente Halderberge, waar bijna 500 leden een balletje slaan. De club bruist van de activiteiten waarin sportiviteit en gezelligheid centraal staan: voor volwassenen, kinderen en met name ook voor jongeren. De club merkte dat het lastig was de middelbare school jeugd vast te houden. Nu zijn ze niet alleen bij de vereniging betrokken als tennisser, maar ook als leden van het WhoZnextteam: een commissie met jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Zij organiseren activiteiten voor hun leeftijdsgenoten. Het leverde TC Pagnevaart een flinke stijging in het aantal oudere jeugdleden op. En er zijn ook meer jeugdleden seniorlid geworden dan een aantal jaren geleden. WhoZnext blijkt ook een manier om de vrijwilliger van de toekomst op te leiden. Als jongeren te oud worden voor WhoZnext blijven ze vaak als vrijwilliger bij de club betrokken. 

Meer lezen...

HCOB haalt Rio naar het clubhuis

HCOB (opgericht in 2007) heeft sinds het najaar van 2015 een prachtig nieuw clubhuis dat mede door de leden is gebouwd. Een jonge club, die erg blij is met het nieuwe clubhuis. Na de opening is het bestuur meteen gaan nadenken over hoe ze de faciliteiten goed kunnen benutten. Niet alleen voor de zomer, maar ook bijvoorbeeld voor zondagen, zijn ze altijd op zoek naar mogelijkheden om onze leden buiten de wedstrijden om te betrekken. Zo ook het idee om de Olympische Spelen naar het clubhuis te halen. Tijdens de Olympische Spelen in Rio wordt samen met de leden op een groot scherm naar de halve finales en finales van de Nederlandse hockeyteams gekeken. Tussendoor kan op de velden een balletje worden geslagen. Voornaamste doel is de leden een leuke, gezellige avond bij hun club te bezorgen en het clubhuis goed te benutten. Een mooi voorbeeld van ondernemingszin! 

Meer lezen...

AV SPRINT denkt in mogelijkheden

De Bredase atletiekvereniging A.V. SPRINT is met maar liefst 2.000 leden de grootste atletiekvereniging van Nederland. Desondanks voelt iedereen zich er snel thuis. Oók sporters met een beperking. Voor sporters met een beperking heeft A.V. SPRINT een uitgebreid aangepast sportaanbod. Een speciale afdeling binnen de vereniging zorgt voor aanbod voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of visuele beperking en sinds begin dit jaar is er ook een loopgroep voor jongeren met autisme. Net als alle andere leden kunnen zij binnen de club werken aan betere prestaties en een betere conditie, maar ook gezelligheid, ontspanning en – niet in de laatste plaats – een volwaardige integratie binnen de club staan hoog op de ambitielijst van A.V. SPRINT. Samen sporten is belangrijk. Het sportaanbod wordt aangepast aan de individuele mogelijkheden van de leden. Maar de beperkingen staan niet voorop in de manier van denken bij deze club. “Wij denken in de eerste plaats in mogelijkheden, niet in beperkingen.” 

Meer lezen...

BSV Teniersplantsoen: drempels weg

Helaas is lid worden van een reguliere sportvereniging voor sommige mensen niet weggelegd. De hoogte van de contributies en het spelen van uitwedstrijden werpen soms een te hoge drempel op. De Buurtsportvereniging Teniersplantsoen in de Haagse Schilderswijk wist die drempels te slechten.

Vijf jaar geleden werd in de Haagse Schilderswijk de Buurtsportvereniging Teniersplantsoen (BSV) opgericht. Deze vereniging biedt volwassenen en kinderen in de buurt een laagdrempelige mogelijkheid om te sporten en om te ervaren hoe het is om bij een vereniging te horen. De BSV organiseert uiteenlopende sport- en bewegingsactiviteiten samen met studenten van de Academie voor Sportstudies, het ROC Mondriaan (de afdeling Sport en Bewegen en de afdeling Lifestyle Coach) en andere studenten. Stagiaires zijn actief met het organiseren van allerlei sportactiviteiten voor jong en oud, dik en dun, man en vrouw. Daarnaast organiseert de BSV ook sportinitiatieven van andere organisaties in de buurt. Hoe een club uitnodigend kan zijn! 

Meer lezen...

't Dorpshuus Varsselder-Veldhunten

Varsselder-Veldhunten telt slechts 750 inwoners, maar wel twintig verenigingen op allerlei gebied, van sport tot cultuur. Het aantal inwoners loopt terug en dat betekent een risico voor het verenigingsleven. Samenwerking in ’t Dorpshuus zorgt dat verenigingen het hoofd boven water kunnen houden en de 750 inwoners van dit Achterhoekse dorp kunnen blijven sporten.  ’t Dorpshuus is een unieke samenwerking, die zonder de enorme inspanning van een heel groot deel van de dorpsbevolking nooit gerealiseerd had kunnen worden. Zeker voor kleine gemeenschappen in gebieden waar de bevolkingskrimp hard toeslaat kan ’t Dorpshuus als voorbeeld dienen. 

Meer lezen...

Beweegzomer in Almere brengt kinderen in beweging

In de zomervakantie vindt in Almere de Beweegzomer plaats op Sportpark Fanny Blankers Koen. Het is een sportinstuif, gericht op kinderen van 4 tot en met 12, waarbij vier weken lang uiteenlopende activiteiten worden aangeboden zoals squash, atletiek, honk- en softbal, en skeeleren. Het structureel samenwerken van de betrokken clubs, (sport)organisaties en zorgaanbieder Kwintes is een hoger doel van de organisatie. Waarbij het ‘open’ karakter en de unieke samenstelling van het sportpark optimaal wordt gebruikt en gepromoot. Een subdoelstelling is om juist kinderen die thuisblijven in de zomervakantie sport en spel aan te bieden. Bovendien ontvangen zij na afloop van de Beweegzomer een strippenkaart van het sportpark. 

Meer lezen...

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: