Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Juridische blog maart: bestuurlijke aansprakelijkheid torenhoge energiekosten

Door Sportbedrijf Lelystad

Het is momenteel schering en inslag: de energie- en gasrekeningen lopen de spuigaten uit. Ook verenigingen hebben hiermee te kampen en kunnen soms maar net hun hoofd boven water houden. Als bestuurder van een vereniging bent u verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Maar kunt u als bestuurder ook verantwoordelijk en aansprakelijk worden gehouden voor het almaar laten oplopen van de energiekosten tot het moment dat de vereniging het niet meer kan betalen? Tot hoe ver reikt deze aansprakelijkheid?

Door: Sportbedrijf Lelystad, in samenwerking met mr. R.A. Brand van De Raadgevers Bedrijfsjuristen

In het kort
In beginsel wordt u als bestuurder niet zo snel aansprakelijk geacht. Immers, in principe is de vereniging aansprakelijk voor de schulden die worden gemaakt in de vereniging. Dit geldt ook voor torenhoge energiekosten. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld. Zo'n persoonlijke aansprakelijkstelling heeft dan te maken met het niet behoorlijk vervullen van jouw taak als bestuurder.

Hoe zit het?
Artikel 2:9 Burgerlijk Wetboek (BW) verplicht u als bestuurder tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur' over de vereniging. Dit blijkt ook vaak uit de statuten. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan sprake zijn van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Voorbeelden van (kennelijk) onbehoorlijk bestuur zijn: Niet (tijdig) informeren van toezichthouders over ontwikkelingen die voor hen van belang zijn, het verwaarlozen van de kredietbewaking, onvoldoende deskundigheid of besluiteloosheid, zoals het niet aanvragen van faillissement terwijl duidelijk is of behoort te zijn dat de verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen. Dit laatste kan een bestuurder verweten worden in de situatie dat de energiekosten alleen maar oplopen en u hier als bestuurder niets mee doet. Immers, als u de situatie, met de hoge energiekosten, maar laat voortduren en u doet er niets aan en bent besluiteloos en u meldt het niet aan de Algemene Leden Vergadering (ALV), kan dit leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Immers, door niets of te weinig te doen, zorgt u ervoor dat u als bestuur de vereniging naar de rand van de afgrond kan brengen. Als u dit vervolgens ook nog eens verzwijgt voor de ALV, is dit heel kwalijk.

Wat te doen?
U moet als bestuurder dus handelen en de ALV goed en tijdig informeren en aangeven wat u als bestuur doet om de vereniging er weer bovenop te helpen. Dit kan zijn door in overleg te treden met de energiemaatschappij en een regeling te treffen. Of om meer sponsoren aan te trekken of door hulp en/of subsidie aan te vragen bij de gemeente.
Indien dit allemaal niet lukt, moet u als bestuur, in samenspraak met de ALV, u conclusies trekken over de levensvatbaarheid en de continuïteit van de vereniging en hoe daarmee om te gaan. Leg alles ook concreet vast en maak een helder stappenplan met een plan van aanpak en deel dat met de ALV. Doe dit als volledig bestuur, want u bent als bestuurder hoofdelijk aansprakelijk en derhalve ook verantwoordelijk voor de andere bestuursleden.

Tip
Check ook of u als bestuurder een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hebt en wat de dekking daarvan is en wat er in de polis staat. Waarschijnlijk staat in de polis dat u er als bestuurder alles aan gedaan moet hebben om de vereniging behoorlijk te besturen.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: