Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Mei '24 - Grensoverschrijdend gedrag in de sport

Door Sportbedrijf Lelystad

Inleiding
De term grensoverschrijdend gedrag kom je steeds vaker tegen; in de media, in de politiek, op de werkvloer, maar ook in de sport is het alom aanwezig. Wat doe je wanneer je geconfronteerd wordt met dit type gedrag? Kun je dat ergens binnen de sport centraal melden en wat wordt daar dan mee gedaan?

Wanneer is eigenlijk sprake van grensoverschrijdend gedrag?
Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waar de ander niet mee instemt. Met andere woorden: ongewenst gedrag. Hierbij dien je onderscheid te maken tussen lichamelijk, emotioneel en seksueel ongewenst gedrag.

Het zogenaamde Centrum Veilige Sport stelt dat in de sport meldingen over seksueel ongewenst gedrag het vaakst voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn dan ongewenste aanrakingen, aanrandingen of het ongewenst fotograferen in kleedkamers.

Daarnaast komt ook steeds vaker lichamelijk en emotioneel ongewenst gedrag voor in de sport. Schrijnende voorbeelden hiervan zijn situaties waarin sporters worden geïntimideerd, uitgescholden, vernederd of worden buitengesloten of waarbij sprake is van fysiek geweld.

Melden van grensoverschrijdend gedrag
Wat te doen als je als sporter geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend gedrag? Uiteraard is het altijd goed om dit te melden. Dit geldt overigens onverminderd ook voor degene die wetenschap heeft van grensoverschrijdend gedrag. Voor sporten, verenigingen en sportbonden die bij NOC*NSF zijn aangesloten, is dit melden allemaal goed georganiseerd. Hierbij kun je bijvoorbeeld een melding maken bij de sportvereniging zelf en daarnaast ook bij de bond, het Centrum Veilige Sport en/of bij het zogenaamde Instituut Sportrechtspraak (ISR). 

Als er sprake is van een (mogelijke) overtreding van de tuchtreglementen van de bond, wordt er een tuchtrechtelijk onderzoek gestart, op het moment dat er een melding is gemaakt. 

De procedure bij het ISR
Als de melding bij het ISR terechtkomt, wordt er gekeken wat voor soort melding het betreft. Het ISR heeft namelijk twee tuchtreglementen voor grensoverschrijdend gedrag, te weten een algemeen tuchtreglement en een reglement voor seksuele intimidatie. Daarnaast heeft het ISR ook eigen onderzoekers en aanklagers. Tevens heeft het ISR een eigen tuchtcommissie en commissie van beroep. Kortom, de melding wordt dus zeer serieus genomen en opgepakt.

Bewijsrecht bij het ISR
De overtreding waarvan melding is gedaan, hoeft volgens het bewijsrecht in het algemeen tuchtreglement bij het ISR, niet onomstotelijk vast te staan. Er moet sprake zijn van dat het aannemelijk is dat de bewuste overtreding daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. 

Verder staat in het algemeen tuchtreglement dat het bewijs van een overtreding is geleverd indien de commissie op grond van feiten en omstandigheden de overtuiging heeft dat de betrokkene de overtreding heeft begaan.

Afhankelijk van de omstandigheden van het geval
Uiteraard hangt het van de concrete omstandigheden van het geval af. Soms stelt de commissie dat de overtreding ‘buiten redelijke twijfel’ moet hebben plaatsgevonden en in andere zaken kan worden gesteld dat voldoende overtuigend bewijs moet worden geleverd. In andere zaken is ook geëist dat moet zijn komen vast te staan dat de overtreding heeft plaatsgevonden. 

Tot slot
Het is belangrijk dat er snel en adequaat wordt gehandeld indien sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. En dat je je als sporter - of degene die wetenschap heeft van grensoverschrijdend gedrag - vrij voelt om hiervan een melding te doen. Hopelijk geeft deze blog daar wat houvast in.

En is er behoefte aan specifieke juridische expertise op dit gebied, dan denkt Mr. Rémon Brand van De Raadgevers Bedrijfsjuristen graag met je mee. Schroom niet om contact met hem op te nemen via rabrand@deraadgevers.nl  of 088 133 1133.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: