Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportcafé & Themabijeenkomsten

Door Sportbedrijf Lelystad

Sportbedrijf Lelystad organiseert jaarlijks één of meerdere Sportcafés. De afgelopen jaren hebben we deze o.a. georganiseerd op locaties waar de sport floreert zoals in Sportcentrum de Koploper, Sporthal de Rietlanden en in de kantine van hockeyclub MHC Lelystad waar de Sportvisie 2030 centraal stond. Op deze manier konden wij de Lelystadse sport- en beweegaanbieders prima bedienen. Deze netwerkbijeenkomsten worden door Sportbedrijf Lelystad speciaal georganiseerd voor partners, sportbestuurders, sportvrijwilligers en sportorganisaties in Lelystad.

De intentie is om naar de toekomst toe de inhoud van dergelijke bijeenkomsten goed af te stemmen. Dat moet dan gebeuren met de verengingen, partners zoals het lokale sportplatform Lelystad en uiteraard overkoepelende provinciale organisaties zoals Sportservice Flevoland.

De expertmeetings van Sportservice Flevoland

Aan de start van het nieuwe sportseizoen is het voor sportverenigingen en sportevenementen dé tijd om aan de slag te gaan met ledenwerving en ledenbehoud. Uit de hoeveelheid reacties die Sportservice Flevoland binnenkrijgt, blijkt dat er veel vraag is naar ondersteuning op dit thema.

Sportservice Flevoland huurt daarom specialisten in op het gebied van sportmanagement & sportmarketing. Deze specialisten laten zien dat het werven en behouden van leden een uitkomst is van de kracht van een vereniging. Hoe kijk je naar je vereniging, waar zitten de krachten en waar de aandachtspunten? Wanneer je inzicht hebt in hoe je vereniging functioneert, helpt dat bij het werven en behouden van leden. Gedurende twee avonden gaat de expert van Sportservice Flevoland met verenigingen aan de slag op het thema ledenwerving én ledenbehoud. Hij of zij helpt de verenigingen om na te denken over verschillende interessante vraagstukken. Bijvoorbeeld wat de leden beweegt, waarom iemand ervoor kiest om bij een vereniging te sporten en waarom er bijvoorbeeld geïnvesteerd wordt in ledenwerving, terwijl ledenbehoud misschien wel nog belangrijker is.

De eerste bijeenkomst staat in het teken van awareness (bewustwording), het maken van strategische keuzes en het bepalen van de richting waar de vereniging naartoe wil. De tweede bijeenkomst gaat in op wat bepaalde keuzes inhouden voor de sportvereniging en/of het sportevenement én hoe een plan van aanpak eruit kan zien. Na de twee bijeenkomsten hebben de sportverenigingen kennis over hoe zij zich kunnen positioneren. Vervolgens kunnen zij op eigen kracht vooruit, wat bijdraagt aan zowel het werven als behouden van leden!

Houd als vereniging altijd deze pagina in de gaten voor nieuwe expertmeetings en u kunt uiteraard ook direct door Sportservice Flevoland uitgenodigd worden.

Thema bijeenkomsten

In het verlengde van de sportcafés is het erg nuttig om in te zoomen op specifieke thema’s die alle verenigingen in Lelystad op een manier ‘raken’. Zo is in de afgelopen jaren aandacht besteed aan:

De visie van het Sportbedrijf is dat bijeenkomsten relevant en actueel moeten zijn, waarbij experts worden ingehuurd om inzichten en ervaringen te kunnen delen uit andere steden. Specialisten vanuit de commerciële sportwereld, kunst & cultuur sector en vanuit ons NOC*NSF netwerk zijn graag aanwezig om kennis te delen en ook te leren van de lokale vraagstukken.

Veel onderwerpen komen links- of rechtsom altijd terug. Voor aankomend jaar gaan wij in ieder geval themabijeenkomsten organiseren met één focusgebied zoals bijvoorbeeld: de gezonde sportomgeving, waar de 'gezonde kantine' de basis vormt. Wij werken hierbij dan nauw samen met Sportservice Flevoland, het sportplatform Lelystad en TeamFit. Zoveel mogelijk besturen en commissieleden van clubs inspireren en activeren, dat is ons doel. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: