Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Kennisbank

Geschreven door:

Alphen Vitaal

Beleid

Beleid

Veel clubs zoeken naar manieren om toekomstbestendig te blijven. De Rijksoverheid en de gezamenlijke sport vinden dit belangrijk en hebben hun krachten gebundeld en het Nationaal Sportakkoord ondertekend. Daarnaast hebben gemeentes op basis van dit Nationaal Sportakkoord een lokaal sportakkoord opgesteld. De gemeente Alphen aan den Rijn gaat hierin een stapje verder omdat zij hierbij ook preventie hebben betrokken. In Alphen aan den Rijn is het lokale sportakkoord een Vitaliteitsakkoord. 

 

Lees meer

Financiën

Financiën

Veel beslissingen en beleidskeuzes hebben invloed op de financiële situatie van clubs en sportaanbieders. Veel vaste kostenposten kunnen een flinke aanslag op de reserves van de club betekenen. Ook als het een club voor de wind gaat, is een verantwoord financieel beleid van levensbelang. Lokale subsidie kunnen bijdragen aan een gezonde financiële situatie.

Lees meer

Juridische zaken

Juridische zaken

Met welke regels en wetten moet je als (bestuurder van een) sportvereniging rekening houden? Wat zijn de bevoegdheden van een voorzitter of een secretaris, aan welke eisen moet een stichting voldoen? Welke regels zijn er rond belastingen, sponsoring, vergunningen, milieu en kantine? 

Lees meer

Veilig Sportklimaat

Veilig Sportklimaat

Iedereen heeft recht op een sociaal-veilige sportomgeving. Een sportclub die bezig is met onderwerpen integriteit en veilige sport geeft sporters de kans zich te ontwikkelen en plezier te beleven aan sport.

Lees meer

Sportstimulering

Sportstimulering

Alphen Vitaal zet zich in voor meer gezondheid en vitaliteit in de gemeente Alphen aan den Rijn. Mensen in beweging brengen is cruciaal voor een gezonde en vitale leefstijl. Dit doen wij door verschillende sportstimuleringsprogramma's, zoals Alphen Actief, 50fit en de Nationale Sportweek.

Lees meer

Accommodaties

Accommodaties

In de gemeente Alphen aan den Rijn hebben we verschillende sport- en beweegaccommodaties en dorps- en buurthuizen. Locaties waar belangrijke activiteiten plaatsvinden die bijdragen aan de vitaliteit van de inwoners. Hoe zorg je voor een gezonde omgeving? Hoe maak je de accommodatie zo duurzaam mogelijk?

Lees meer

Advies en ondersteuning

Advies en ondersteuning

De wereld van de sportverenigingen is de laatste jaren veranderd. Zij staan voor heel andere maatschappelijke vraagstukken dan vroeger.  Ook is de vraag van hun leden anders dan tientallen jaren geleden. Een vitale sportvereniging maakt het verschil in deze maatschappij. Alphen Vitaal kan daarbij ondersteunen.

Lees meer

Alphen Vitaal Academy

Alphen Vitaal Academy

Het Sportakkoord maakt het mogelijk om services voor clubondersteuning aan te vragen. Deze services hebben het doel om clubs toekomstbestendig en (financieel) zelfredzaam te maken, hun maatschappelijke impact te vergroten of om clubkader te versterken.

Lees meer

Ster Club

Ster Club

Sportverenigingen vervullen niet alleen een sportieve functie; ze kunnen ook een belangrijke rol spelen als maatschappelijke ontmoetingsplaats. Door sterke clubs te creëren, willen we niet alleen de sportparticipatie bevorderen, maar ook bijdragen aan bredere maatschappelijke uitdagingen. Met het project Ster Club hebben sportverenigingen de kans om onder begeleiding van Alphen Vitaal te streven naar verbetering en daarmee de maatschappelijke impact van de sportsector te vergroten.

 

Lees meer
Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: