Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rol Alphen Vitaal

Door Alphen Vitaal

Alphen Vitaal is een stichting die zich sinds 1 juli 2021 inzet voor een fit en vitaal Alphen aan den Rijn. Dat doet Alphen Vitaal in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn en zij geeft daarmee invulling en uitvoering aan de doelstellingen van het Vitaliteitsakkoord .

Sportaanbieders zijn belangrijke leveranciers van vitaliteit en preventie. Dit gegeven maakt dat de sport centraal staat binnen Alphen Vitaal. De inzet binnen het domein Sport is enerzijds gericht op het versterken van sportaanbieders en anderzijds op het vergroten van de impact van hun sport- en beweegaanbod binnen de andere drie domeinen: onderwijs/ lokale werkgevers/ sociaal domein.

Voor de sport bestaat het aanbod uit begeleidings-trajecten (korte duur) en maatwerk arrangementen voor sportaanbieders. Daarnaast organiseert Alphen Vitaal vraaggerichte workshops en thema-avonden. Ook houdt Alphen Vitaal via informatievoorziening de Alphense sportaanbieders op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het sportlandschap. De buurtsportcoaches spelen hierin een sleutelrol. Zij bezitten de expertise om de sportaanbieders te ondersteunen op hun vraagstukken. De inbreng vanuit de sport doorsnijdt hiermee alle maatschappelijke sectoren.

Alphen Vitaal hanteert een werkwijze waarbij:
1) De vraag structureel wordt opgehaald bij sportaanbieders, via gesprekken door de accounthouders.
2) In elk gesprek met sportaanbieders worden op het gebied van: bestuur, kader en maatschappelijke oriëntatie, direct ook proactief ideeën aangereikt.
3) Proactief worden er bijeenkomsten, cursussen/ opleidingen en of andere programma’s geïnitieerd in de gesprekken met sportaanbieders.
4) Specialistische vraagstukken worden door de accounthouders neergelegd bij de collega Buurtsportcoaches die specialist zijn op de verschillende terreinen.
5) Indien een partner uit de andere drie domeinen (onderwijs, sociaal domein en/of werkgevers) wil samenwerken met sportaanbieders, loopt dit via Alphen Vitaal. De samenwerking wordt vastgelegd in een begeleidingstraject of arrangement.

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: