Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sportparkmanagement

Door Alphen Vitaal

Het sportpark kan veel meer zijn dan een locatie waar de bewoners van de gemeente Alphen a/d Rijn kunnen sporten. Het sportpark is een kans om sport in een brede maatschappelijke context te plaatsen. Het sportpark is belangrijk middel binnen de Preventieopdracht waar Alphen Vitaal, samen met de partners uit het Preventieakkoord, invulling aan geeft en draagt hierdoor bij aan het welbevinden van de inwoners uit de gemeente.

 

 

 

Sportverenigingen die met meerdere op dezelfde locatie gevestigd zijn kunnen de krachten bundelen en een Sportparkmanager installeren om op een professionele wijze invulling te geven aan de wensen van deze verenigingen.

Een sportparkmanager kijkt op welke manieren het sportpark beter benut kan worden. De bezettingsgraad verhogen en een betere samenwerking tussen bestaande verenigingen zijn daarbij interessante opties.

De sportparkmanager inventariseert de mogelijkheden binnen het sportpark, en zoekt contact met initiatieven daarbuiten. De Sportparkmanager is de verbinder, de aanjager van de sport, beweging en het samenkomen op het sportpark. Zij zorgen ervoor om met hun expertise, vaardigheden en professionaliteit de wensen van de betrokken sportverenigingen én bewoners rondom het Sportpark te vervullen. Dit gaat om het begeleiden en ondersteunen van processen, uitvoeren van taken, verbinding leggen met maatschappelijk en sociale organisaties en meer.

De belangrijkste vraag die als leidraad dient voor de Sportparkmanager is: ‘Wat willen de verenigingen bereiken?’ Wanneer deze vraag is beantwoord, dan kan de Sportparkmanager aan de slag gaan.

Bij het installeren van een Sportparkmanager kan Alphen Vitaal ondersteuning bieden in vele opzichten. Van het vormen tot de vraag die tot de opdracht zal leiden, van het zoeken naar een Sportparkmanager, tot financiële ondersteuning.


Wil jij meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met Stephan Vink, Teamleider Sportaanbieders en werkgevers, s.vink@alphenvitaal.nl

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: