Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Aangepast sporten

Door Alphen Vitaal

Veel gemeenten focussen vanuit hun rol en verantwoordelijkheid op de ondersteuning van mensen met een beperking. Dat maakt dat in de lokale praktijk van professionals wordt verwacht dat zij de doelgroep en samenwerkingspartners kennen en op basis van de vraag passend sport- en beweegaanbod aanbieden.

De sportbonden, NOC*NSF en een groot aantal andere partijen werken daarom samen om de sportdeelname bij deze groep te verhogen. Dit gebeurt door lokale sportaanbieders sportactiviteiten te laten organiseren voor mensen met een beperking. Daarnaast door de drempels om te gaan sporten zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door sportactiviteiten te organiseren dichtbij huis. Samenwerking tussen lokale en regionale partijen is hierbij van essentieel belang.

Sportaanbod gemeente Alphen aan den Rijn
Het sportaanbod voor mensen met een beperking staat op de website Uniek Sporten. Via de sportzoeker kunt u zelf een geschikte vorm van sport of bewegen zoeken. Wilt u advies over de mogelijkheden? Dat kan! Voor elke beperking is er een sportadviseur die kan doorverwijzen naar sportaanbod of kan helpen met het vinden van een passende sportactiviteit in de eigen buurt.

Buurtsportcoach aangepast sporten
De buurtsportcoach ‘aangepast sporten’ kent de vraag en behoefte vanuit de “markt”, omdat de buurtsportcoach met zowel de bewoners met een beperking als met professionals contact onderhoudt. Wat zijn de wensen van de doelgroep? Waarom komen en blijven mensen met een beperking wel of juist niet in beweging? Er is inzicht in welke vragen en behoeften er zijn op het gebied van sport en bewegen. De buurtsportcoach zorgt als beweegmakelaar dat een inwoner van Alphen aan den Rijn terecht komt bij een voor hem/haar passend aanbod. 

Aanbod
Steeds meer sportaanbieders nemen hun maatschappelijke rol en willen iets betekenen voor kwetsbare doelgroepen in hun wijk, zoals mensen met een beperking. Goede opvang en begeleiding van sporters met een beperking is van belang. Hoe start je als aanbieder sportaanbod op voor mensen met een handicap? Het is belangrijk om te kijken of er vraag is naar dit aanbod, wat er nodig is om het aanbod op te zetten en welke randvoorwaarden geoptimaliseerd moeten worden. Welke stappen zijn goed om te doorlopen en met welke partners werk je samen? Neem contact op met de buurtsportcoach aangepast sporten. 

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: