Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Code Goed Sportbestuur

Door Alphen Vitaal

De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het gedeelde fundament op basis waarvan de sportsector wil functioneren. Zo zorgen we met elkaar voor een veilige, eerlijke en vitale sportomgeving waar iedereen zich thuis voelt.

De Code Goed Sportbestuur is in 2021 geactualiseerd. De samenleving verandert continu en de sportsector professionaliseert. In de nieuwe Code Goed Sportbestuur ligt de nadruk op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. Gebaseerd op vier principes: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. De Code heeft het karakter ‘pas toe én leg uit’ en nodigt bestuurders en toezichthouders in sportorganisaties uit om de principes te vertalen naar hun eigen situatie. Lees verder...


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: