Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Duurzame sportaccommodatie

Door Sportbedrijf Lelystad

Welkom op deze pagina speciaal ingericht voor dit thema. Alle relevante en praktische informatie voor sportverenigingen op het thema duurzaamheid, zowel lokaal, regionaal als landelijk, geven we op deze pagina weer. U leest ook hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk brengt. 

Een sportclub ontkomt in deze tijd niet meer aan het thema duurzaamheid. Helemaal niet sinds de sportsector op 23 januari 2020 een belangrijke stap heeft gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. Dat gebeurde via het ondertekenen van de Routekaart Verduurzaming Sport

Duurzaamheid is een breed thema. Wat zijn de mogelijkheden op het gebied van accommodatie? Kan onze sportvereniging iets met ledverlichting, zonnepanelen, water- en / of energiebesparing? Hoe pakken we dit organisatorisch aan? Wat doen andere verenigingen op het gebied van duurzaamheid en hoe pakken zij het aan? Hieronder wordt informatie gedeeld die u verder helpt om onder ander antwoord te krijgen op bovenstaande vragen:

Financiering en subsidies

Welke fondsen, financiering- en subsidieregelingen zijn er en waar kunnen verenigingen en gemeenten een beroep op doen? Zijn er financieringsmogelijkheden voor sportverenigingen in de gemeente, bijvoorbeeld voor een verbouwing van de aanschaf van energiezuinig materiaal? 

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen en meer informatie leest u hier.

Bijna helft budget verleend/in behandeling
In 2022 is er voor de subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)' een budget van 75,5 miljoen euro beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft nu bekendgemaakt dat er per 1 februari 2022 al voor 16,6 miljoen euro aan subsidie is verleend, en dat er nog eens voor 14,7 miljoen euro aan subsidieaanvragen in behandeling is.

Gratis verduurzamingstraject met energiescan i.s.m. Sportservice Flevoland

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) en Sportservice Flevoland bieden sportverenigingen en bijbehorende accommodaties in de provincie Flevoland de uitvoering van een gratis energiescan aan. Op basis van deze energiescan wordt een verduurzamingsplan gemaakt.

Dit wordt vervolgens (gratis) gezamenlijk doorlopen, zodat u weet welke stappen u op korte-, middellange- of lange termijn kan nemen. Daarnaast wordt toegelicht wat voor rendement en welke terugverdientijd er gepaard gaat met de te nemen stappen. Zo wordt u met het verduurzamingstraject van A to Z begeleid, van een energiescan tot aan de realisatie en financiering van de betreffende maatregelen.

Interessant voor uw vereniging/accommodatie? Meld u zich dan hier aan.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing geldt voor instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m³ gas gebruiken. Uiterlijk 1 juli 2019 hebben deze instellingen de overheid digitaal aangeven welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dat is gegaan via een e-loket. Om gemakkelijker aan de informatieplicht energiebesparing te kunnen voldoen zijn erkende maatregelen opgesteld. Een instelling die alle maatregelen treft die van toepassing zijn, voldoet automatisch aan de verplichting.

Wat houdt de informatieplicht energiebesparing precies in? De aangever kruist op de lijst met erkende maatregelen aan welke energiebesparende maatregelen er al zijn genomen. In plaats van een erkende maatregel kan al een alternatieve maatregel zijn genomen. In zo’n geval moet die maatregel evenveel als, of meer energiebesparing dan, de erkende maatregel opleveren.

Meer informatie over de informatieplicht is te vinden op de website van het RVO. Hier vindt u video's die de zaak zo helder mogelijk uitleggen en een uitgebreid stappenplan om u door de procedure te begeleiden.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: