Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Milieuvriendelijk beheer

Door NOC*NSF

We sporten buiten op natuurgras en op kunstmatige ondergronden zoals kunstgras, (half-) verharde en kunststof sportterreinen. Het is van groot belang het onderhoud en beheer van deze buitensportterreinen milieuvriendelijk te doen voor een gezonde sportomgeving voor onze sporters, een goede sporttoekomst voor onze kinderen en kleinkinderen, een optimale speelkwaliteit en een sportveilig terrein.

Wat is milieuvriendelijk beheer?

Milieuvriendelijk onderhoud en beheer van onze sportterreinen betekent dat we onze sportvelden beheren zonder belastend of vervuilend te zijn, nu en in de toekomst. De volgende aspecten zijn daarbij belangrijk:

  • Beheer zonder belasting voor de omgeving of verontreiniging door gebruik van (chemische) middelen;
  • Beheer met zo weinig mogelijk negatieve invloed op de biodiversiteit en het bodemleven.

Milieuvriendelijk beheer van natuurgras

Natuurgrassportvelden horen bij een gezonde leefomgeving. Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, ziekten en plagen hoort daar niet bij. Integrated Pest Management (IPM) is de milieuvriendelijke beheermethode voor natuurgras om te komen van bestrijding door gebruik van middelen naar preventie. IPM betekent dat onkruiden, ziekten en plagen zoveel mogelijk worden voorkomen. En wanneer er toch problemen ontstaan: hoe deze goed op te lossen zonder gebruik van chemische middelen.

E-learning Pesticidenvrij beheer natuurgras sportvelden

Als vrijwilliger bij een sportvereniging heb je met kennis en kunde veel invloed op de kwaliteit van de robuuste grasmat en dus op het succes van pesticidenvrij beheer. De gratis en interactieve e-learning ‘Pesticidenvrij beheer natuurgras sportvelden’ ondersteunt je hierbij. De e-learning besteedt onder andere aandacht aan: uitleg over milieuvriendelijk beheer en de rol van Integrated Pest Management (IPM); de oorzaken en het herkennen van onkruiden, ziekten en plagen; een onderhoudsplanning opstellen en de rol van de vrijwilliger. Naast aandacht voor voetbal wordt ook ingegaan op pesticidenvrij beheer bij honk- en softbal, rugby, atletiek en cricket. 

Handreiking Pesticidenvrij beheer

De handreiking Pesticidenvrij beheer biedt heel uitgebreide informatie over preventief beheer en onderhoud van natuurgrassportvelden. Met deze handreiking wordt duidelijk waarom plagen, ziekten en onkruiden ontstaan, onder welke omstandigheden en wat een beheerder kan doen om dit te voorkomen. Naast het ideale ontwerp en de aanleg worden verschillende onderhoudsmaatregelen (manier van maaien, beluchten, bemesten, etc.) voor de best mogelijke grasmat besproken. Verder wordt van een groot aantal ziekten, plagen en onkruiden uitgelegd hoe deze chemievrij bestreden kunnen worden. Deze handreiking is vooral handig nadat je de e-learning gevolgd hebt.

Factsheet voor bestuurders

Het is van groot belang om IPM vanaf nu te integreren in beheer en onderhoud van sportvelden, zeker gezien het volledig verbod van pesticiden op sportvelden eind 2022. Het factsheet beschrijft voor verenigingsbestuurders het pesticidenvrij sportveldbeheer op hoofdlijnen.

Factsheet voor vrijwilligers

Het factsheet beschrijft op hoofdlijnen het pesticidenvrij sportveldbeheer en de rol die vrijwilligers daarin hebben. De sheet legt in enkele pagina’s uit hoe pesticidenvrij beheer goed samengaat met prima bespeelbare velden.

Frequently Asked Questions (FAQ) over natuurgras

Milieuvriendelijk beheer van kunstmatige ondergronden

De kunstmatige ondergronden kunstgras, (half)verharde en kunststof buitensportterreinen bieden 81,5 procent van het aantal beschikbare speeluren bij de buitensporten. Hoewel in het verleden wel eens gedacht is dat deze kunstmatige ondergronden (vrijwel) onderhoudsvrij zouden zijn heeft de praktijk het tegendeel bewezen. Ook deze ondergronden hebben regelmatig onderhoud nodig en dus is ook hier milieuvriendelijk beheer erg belangrijk.

Frequently Asked Questions (FAQ) over kunstmatige ondergronden

Nationaal Sportakkoord

Milieuvriendelijk beheer is onderdeel van het thema verduurzaming van sportaccommodaties zoals vastgesteld in het Nationaal Sportakkoord. De landelijke geldende afspraken zijn op hoofdlijn vastgelegd in het deelakkoord Duurzame Sportinfrastructuur. De afspraken worden concreet uitgewerkt in de Werkgroep milieuvriendelijk beheer waarin ministeries, gemeenten, de onderhoudsbranche en de sport samenwerken. Binnen dit thema ligt de focus in 2021 op: 

  • Pesticidenvrij beheer van natuurgras volgens de Integrated Pest Management (IPM) methode;
  • Onderhoud en beheer van de kunstmatige ondergronden met aandacht voor gebruik van milieuvriendelijke middelen.

Voor meer achtergrondinformatie over de verschillende soorten velden waarop in Nederland wordt gesport en over de kengetallen, zoals de aantallen velden en beschikbare speeluren, klik hier.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: