Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Duurzaamheid

Door NOC*NSF

In onze samenleving is het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te denken. De term wordt veel gebruikt, en ook de sportvereniging wordt ermee geconfronteerd. Duurzame ontwikkeling is veel meer dan een hippe term en ook meer dan het milieu alleen. Het gaat om de drie p’s waarmee we ons ontwikkelen naar een betere toekomst voor de mens en haar leefwereld: People, Planet en Profit.

Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Heel algemeen gesteld: duurzaam verenigen is het afwegen van sociale, economische en milieuaspecten bij het organiseren van een sportvereniging. Iets concreter betekent duurzaam verenigen dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst.  

Het onderwerp duurzaamheid wordt ingedeeld in de volgende thema’s:

Energie: energiebesparing, energieopwekking

Water: waterbesparing

Afval: besparen, scheiden en verwerken

Green deal: het duurzaam onderhouden van sportvelden

Financiën en subsidies: een overzicht van mogelijkheden en betrokken instanties

Wet- en regelgeving: relevante regels op een rijtje.

Veel organisaties in Nederland houden zich met deze onderwerp bezig, daarom zullen de hieronder volgende pagina’s veel links naar deze instanties bevatten.

Stappenplan Verduurzamen Sportaccommodaties

Sportclubs kampen met teruglopende financiële middelen door dalende sponsor- en contributie-inkomsten en lagere kantinebestedingen. Daarnaast hebben veel clubs te maken met oplopende exploitatiekosten door veroudering van de accommodatie, verlichting en gestegen energietarieven. Besparing van de energiekosten van de accommodatie kan de positie van de club structureel versterken. 

Het stappenplan ‘Verduurzaming Sportaccommodaties’ beschrijft in zeven stappen hoe je jouw sportaccommodatie kunt verduurzamen en belangrijke documenten en actiepunten voor de lange termijn kunt borgen. Binnen elke stap worden de belangrijkste aandachtspunten toegelicht en praktische tips en handvatten aangereikt. Het is mogelijk om het stappenplan van voor naar achter te doorlopen of enkel de voor jouw club relevante tips en handvatten te gebruiken. Open het stappenplan en kijk waar voor jouw club de toegevoegde waarde zit!

Stap 1: Bepaal nut en noodzaak

Stap 2: Analyseer je eigen sportclub

Stap 3: Kies je team

Stap 4: Maak een plan van aanpak

Stap 5: Aan de slag!

Stap 6: Vier successen!

Stap 7: Evalueer, leg vast en continueer

Begeleidingstrajecten

De sportbonden, het platform ondernemende sport en NOC*NSF helpen jou als sportvereniging graag verder met ambities op het gebied van duurzaamheid. Om verenigingen te ontzorgen is een kosteloos begeleidingstraject ontwikkeld. In vijf stappen zorgen door NOC*NSF geselecteerde adviespartijen voor een energiescan, plan van aanpak, de beste deal, financieel advies en realisatie van de energiebesparende maatregelen. NOC*NSF garandeert dat deze partijen kwalitatief goed en onafhankelijk werk leveren. Goed voor de wereld én voor de clubkas!

Wil jouw club ook de sportaccommodatie verduurzamen? Kijk dan op www.nocnsf.nl/verduurzamenkies een van de goedgekeurde partijen uit, benader hen direct, en ga aan de slag!

Binnen dit thema

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: