Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Duurzaamheid

Door NOC*NSF

Een beter klimaat: we willen allemaal bijdragen aan een duurzame toekomst voor zowel onze huidige als toekomstige generaties. Dat geldt ook zeker voor sportverenigingen. Gelukkig hoef je dat niet helemaal zelf te doen en zijn er diverse diensten en tools waar je als sportclub gebruik van kunt maken. 

In onze samenleving is het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te denken. De term wordt veel gebruikt, en ook de sportvereniging wordt ermee geconfronteerd. Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Heel algemeen gesteld: duurzaam verenigen is het afwegen van sociale, economische en milieuaspecten bij het organiseren van een sportvereniging. Iets concreter betekent duurzaam verenigen dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar een optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst.

Duurzame sportinfrastructuur 

Een leven lang sporten vraagt om een duurzame Nederlandse sportinfrastructuur. De ambitie van het deelakkoord Duurzame sportinfrastructuur van het Nationaal Sportakkoord is om een duurzame sportinfrastructuur in Nederland te realiseren. De ambitie is om Nederland te voorzien van een functionele, goede en duurzame sportinfrastructuur; de exploitatie van sportaccommodaties wordt sterk verbeterd, de openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en alle sportaccommodaties zijn straks duurzaam (ministerie van VWS, 2018).

De vijf aspecten om de sportaccommodaties en sportvelden te ontwikkelen naar een betere kwaliteit voor de mens en voor de wereld, nu en in de toekomst, staan ook wel bekend als de 5 P's.

  1. Een fysieke sportomgeving waarin zorg gedragen wordt voor een kwalitatief goede, gelijkwaardige en veilige sportinfrastructuur voor iedereen (people);
  2. Zorg dragen voor de ontwikkeling van de sportomgeving, nu en voor die van onze kinderen (planet);
  3. Zorg dragen voor optimaal gebruik door een financieel optimale exploitatie (profit/prosperity);
  4. De sportaccommodatie is het tweede huis en een thuis voor iedereen. Het vervult mede de rol als hoeksteen van de Nederlandse pluriforme samenleving, waar we gestimuleerd worden gezond te leven (peace);
  5. De ontwikkeling van de duurzame Nederlandse sportinfrastructuur doen we samen met alle betrokken partijen (partnership).

 

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: