Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Duurzaamheid

Door NOC*NSF

Verduurzamen, zorg voor het klimaat, we willen er allemaal ons steentje aan bijdragen. Ook als sportvereniging. Maar dat hoef je gelukkig niet helemaal zelf te doen.  

In onze samenleving is het onderwerp duurzaamheid niet meer weg te denken. De term wordt veel gebruikt, en ook de sportvereniging wordt ermee geconfronteerd. Wat betekent duurzaamheid voor de sportvereniging? Heel algemeen gesteld: duurzaam verenigen is het afwegen van sociale, economische en milieuaspecten bij het organiseren van een sportvereniging. Iets concreter betekent duurzaam verenigen dat bij alle activiteiten wordt gestreefd naar optimale winst voor mens, milieu én clubkas. Het doel van duurzaam verenigen is het versterken van de vereniging voor haar leden en de (directe) omgeving nu en in de toekomst.

Een leven lang sporten vraagt om een duurzame Nederlandse sportinfrastructuur. Het gaat hierbij om vijf aspecten waarmee we de sportaccommodaties en sportvelden kunnen ontwikkelen naar een betere kwaliteit voor de mens en voor de wereld, nu en in de toekomst:

  • Een fysieke sportomgeving waarin zorg gedragen wordt voor kwalitatief goede, gelijkwaardige en veilige sportinfrastructuur voor iedereen (People);
  • Zorg dragen voor de ontwikkeling van de sportomgeving, nu en voor die van onze kinderen (Planet);
  • Zorg dragen voor optimaal gebruik door een financieel optimale exploitatie (Profit/Prosperity);
  • De sportaccommodatie is het tweede huis en thuis voor iedereen, vervult mede de rol als hoeksteen van de Nederlandse pluriforme samenleving, waar we gestimuleerd worden gezond te leven (Peace);
  • De ontwikkeling van de duurzame Nederlandse sportinfrastructuur doen we samen met alle betrokken partijen (Partnership).

Wie is eigenaar, en wie is beheerder?

Op sportaccommodaties wordt vaak – een gedeelte – van het onderhoud door andere partijen uitgevoerd dan de vereniging. Dit kan bijvoorbeeld door de gemeente gedaan worden omdat zij eigenaar van de accommodatie zijn. En professionele onderhoudspartijen komen éen keer per jaar langs voor groot onderhoud. Maar ook als je als vereniging geen eigenaar bent van de velden is het belangrijk de vinger aan de pols te houden wat betreft beheer en noodzakelijk onderhoud. Tijdig signaleren van zaken als vervuiling, glad worden, slijtage, etc. zorgen ervoor dat de speelkwaliteit en veilig sporten gegarandeerd kan blijven.

Investeer daarom als vereniging in de relatie met andere partijen die betrokken zijn bij het onderhoud en beheer van de velden. Goed samenwerken kan zorgen voor een betere kwaliteit en langere levensduur.

Binnen dit thema

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: