Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Energie

Door NOC*NSF

Als je het hebt over energie binnen de sportvereniging, dan heb je het over veel zaken. Waaraan kun je denken als club? Aan de vervanging van alle lampen of aan de apparatuur in de keuken? Het onderwerp energie is veel breder dan we op het eerste gezicht denken. Het onderwerp energie splitsen we daarom op in twee delen: energiebesparing en energieopwekking.

Sport NL Groen

Op 10 november 2021 is de tool Sport NL Groen gelanceerd. Sport NL Groen maakt verduurzamen toegankelijk en rendabel voor alle sportclubs in Nederland. De tool kan gebruikt worden door eigenaren van sportaccommodaties om de mogelijkheden tot verduurzaming van de accommodatie concreet in kaart te brengen. Sport NL Groen is een onafhankelijke, online tool waar alle aspecten van verduurzaming samenkomen. Alle sportclubs, maar ook gemeenten krijgen gratis advies van energiecoaches over hoe ze hun sportaccommodaties kunnen verduurzamen. Behalve duurzaamheidsadvies, kunnen sportclubs informatie krijgen over landelijke en regionale subsidies en financieringsmogelijkheden. Clubs kunnen vervolgens zelf kiezen hoe ze willen verduurzamen en met welke partijen.

Stappenplan verduurzamen sportaccommodaties 

Sportclubs kampen met teruglopende financiële middelen door dalende sponsor- en contributie-inkomsten en lagere kantinebestedingen. Daarnaast hebben veel clubs te maken met oplopende exploitatiekosten door veroudering van de accommodatie, verlichting en gestegen energietarieven. Besparing van de energiekosten van de accommodatie kan de positie van de club structureel versterken. 

Het stappenplan ‘Verduurzaming Sportaccommodaties’ beschrijft in zeven stappen hoe je jouw sportaccommodatie kunt verduurzamen en belangrijke documenten en actiepunten voor de lange termijn kunt borgen. Binnen elke stap worden de belangrijkste aandachtspunten toegelicht en praktische tips en handvatten aangereikt. Het is mogelijk om het stappenplan van voor naar achter te doorlopen of enkel de voor jouw club relevante tips en handvatten te gebruiken. Open het stappenplan en kijk waar voor jouw club de toegevoegde waarde zit!

Begeleidingstrajecten 

De sportbonden, het platform ondernemende sport en NOC*NSF helpen jou als sportvereniging graag verder met ambities op het gebied van duurzaamheid. Om verenigingen te ontzorgen is een kosteloos begeleidingstraject ontwikkeld. In vijf stappen zorgen door NOC*NSF geselecteerde adviespartijen voor een energiescan, plan van aanpak, de beste deal, financieel advies en realisatie van de energiebesparende maatregelen. NOC*NSF garandeert dat deze partijen kwalitatief goed en onafhankelijk werk leveren. Goed voor de wereld én voor de clubkas!

Wil jouw club ook de sportaccommodatie verduurzamen? Kijk dan op www.nocnsf.nl/verduurzamenkies een van de goedgekeurde partijen uit, benader hen direct, en ga aan de slag.

Update: In juni 2021 is de laatste batch van 250 begeleidingstrajecten opengesteld. In totaal zijn er 1750 trajecten vergeven. vanaf januari 2022 wordt er een nieuwe batch opengesteld. Sport NL Groen is een aanvulling op de trajecten. Een club kan overigens maar bij één organisatie begeleiding aanvragen, om zo ook maximale ruimte voor andere clubs te laten die begeleid willen worden bij het verduurzamen van hun accommodatie.

Het bewust omgaan met energie is een instelling, die je imago als club verbeteren kan. Veel mensen vinden het belangrijk dat er geen verspilling plaatsvindt. Zij brengen hun kinderen liever naar een club, die aangeeft ‘op de kleintjes te letten’ dan naar een club die daar geen aandacht aan besteedt. 

Kleine dingen, zoals automatisch het licht aan en uit laten gaan in de kleedruimtes, is een voorbeeld dat in veel besturen waarschijnlijk al aan de orde is gekomen. En dat is ook belangrijk, omdat kleine dingen aanzetten tot bewustwording en daarmee dan wellicht vervolgens ook voor grotere investeringen de bereidheid binnen de club ontstaat.

Energiebesparing

Energiebesparing is het voorkomen of beperken van de energiebehoefte die door fossiele brandstoffen is opgewekt. Het is een belangrijke stap om te komen tot een toekomstbestendig energiegebruik en optimale bescherming van het milieu.

Als het gaat om maatregelen waarmee we energie kunnen besparen, dan worden die vaak onderverdeeld in de tijd die nodig is om de investering terug te verdienen. Deze zogenaamde ‘quick wins’ worden dan onderverdeeld in ‘direct’ (denk aan: doe direct na de training de veldverlichting uit), 0 tot 2 jaar (denk aan deurdrangers) en 2 tot 5 jaar (denk aan dubbele beglazing).

Trias Energetica

Energiebesparing is onderdeel van de Trias Energetica (TE), waarmee een toekomstbestendig energiegebruik kan worden bereikt. De TE bestaat uit drie stappen: het voorkomen van een energiebehoefte, het inzetten van hernieuwbare energiebronnen voor energieopwekking (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en het beperken van de energiebehoefte (bijvoorbeeld met waterbesparende douchekoppen). Een toekomstbestendig energiegebruik is vooral een combinatie van deze drie stappen, die elkaar versterken.

Voor energiebesparende maatregelen is sinds 2016 ook een subsidieregeling in het leven geroepen, de subsidieregeling ‘Stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties (BOSA)’. Een aantal van de erkende maatregelen heeft betrekking op energiebesparing. Een momenteel heel populaire maatregel om energie te besparen is het aanbrengen van ledverlichting.

Energieopwekking

Duurzaam energie opwekken is al sinds jaren geen uitzondering meer, maar is zeker ook voor sportverenigingen een mogelijkheid om te overwegen. We hebben het over wind, zon of aardwarmte en dat kan op een heel grote schaal, maar ook in het klein. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt erdoor verminderd en dat is goed voor het milieu. Maar ook de begroting van de club en het imago profiteren ervan mee. Bespreek eens met betrokken organisaties wat er voor jouw club mogelijk is.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: