Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

FAQ milieuvriendelijk onderhoud van kunstmatige ondergronden

Door NOC*NSF

Vragen over milieuvriendelijk onderhoud van kunstgras, (half)verharde en kunststof buitensportterreinen.

  • Wat zijn de kunstmatige buitensportondergronden?

   De kunstmatige buitensportondergronden bestaan uit:

   Kunstgras: voor sporten als voetbal, hockey, tennis, padel, korfbal, rugby, etc. met infills als zand, rubberkorrels of kurk, of (semi) water kunstgras;

   Half-verharde velden voor o.a. tennis (gravel) , atletiek (sintels), jeu-de-boules (grind/split)  en honk en softbal (barotop);

   Verharde velden voor o.a. tennis, handbal en speelplaatsen van beton, asfalt of betegeld;

   Kunststof banen voor o.a. atletiek.

  • Welke middelen mogen gebruikt worden voor onderhoud van kunstgras?

   Voor onderhoud van kunstgras is een beperkt aantal middelen beschikbaar. Zie de volgende tabel van door het CTGB (de toelating-instantie) toegestane biociden op kunstgras. 

   Let op: de toegelaten middelen mogen alleen volgens de gebruiksvoorschriften op de specifieke toegestane ondergronden toegepast worden.

   Andere professionele middelen zijn beschikbaar, maar het is niet altijd duidelijk of deze middelen toegestaan zijn.

  • Welke middelen mogen gebruikt worden voor onderhoud van halfverharde buitensportterreinen?

   Voor onderhoud van halfverharde terreinen zijn op dit moment geen toegestane biociden beschikbaar. Andere professionele middelen zijn beschikbaar maar het is niet altijd duidelijk of deze middelen toegestaan zijn.

  • Welke middelen mogen gebruikt worden voor onderhoud van verharde buitensportterreinen?

   Voor onderhoud van verharde sportterreinen is een beperkt aantal middelen beschikbaar. Zie de volgende tabel van door het CTGB (de toelating-instantie) toegestane biociden op verharde sportterreinen. 

   Let op: de toegelaten middelen mogen alleen volgens de gebruiksvoorschriften op de specifieke toegestane ondergronden toegepast worden.

   Andere professionele middelen zijn beschikbaar maar het is niet altijd duidelijk of deze middelen zijn toegestaan.

  • Welke middelen mogen gebruikt worden voor onderhoud van kunststof buitensportterreinen?

   Voor onderhoud van kunststof sportterreinen is een beperkt aantal middelen beschikbaar. Zie de volgende tabel van door het CTGB (de toelating-instantie) toegestane biociden op kunststof sportterreinen. 

   Let op: de toegelaten middelen mogen alleen volgens de gebruiksvoorschriften op de specifieke toegestane ondergronden toegepast worden.

   Andere professionele middelen zijn beschikbaar maar het is niet altijd duidelijk of deze middelen toegestaan zijn.

  • Het middel wat ik gebruik staat niet op de lijst van bekende middelen.

   Er worden op dit moment middelen aangeboden voor onderhoud die (nog) niet beoordeeld zijn door het CTGB. Let op bij het gebruik van deze middelen want deze middelen zijn mogelijk niet toegestaan! Bij vragen, neem contact op via sportsupport@nocnsf.nl.

  • Mag een middel dat toegepast mag worden op kunstgras, ook toegepast worden op (half)verharde en/of op volkunststof?

   Ieder middel heeft een eigen beperkte toepasbaarheid en is dus niet automatisch toegelaten op andere ondergronden. Zie de eerdere vragen en de gebruikersvoorschriften van het betreffende middel.

  • Mogen zogenaamde huis-, tuin-en-keukenmiddelen gebruikt worden op buitensport terreinen?

   Sportterreinen zijn omgevingen waar professionele middelen gebruikt moeten worden. Dus zogenaamde huis-, tuin-en-keukenmiddelen die bijvoorbeeld bij de bouwmarkt of tuinwinkel verkocht worden zijn niet toegestaan.

  • Wie mogen de middelen voor onderhoud en beheer toepassen?

   De professionele middelen mogen volgens de gebruiksvoorschriften van het betreffende middel toegepast worden door professioneel opgeleide en gecertificeerde personen, personen met een zogenaamd ‘Bewijs van vakbekwaamheid’. De vrijwilliger die niet opgeleid/niet gecertificeerd is mag helaas niet met deze professionele middelen werken op buitensportterreinen.

  • Mogen zogenaamde laag-risicomiddelen als zout en schoonmaakazijn gebruikt worden op kunstgras, (half)verharding en/of kunststof buitensportterreinen?

   Het gebruik van zout en schoonmaakazijn is in principe verboden, tenzij deze expliciet voor een bepaalde toepassing op sportvelden door het CTGB zijn toegelaten. Dit is nu niet het geval.

  • Mogen op waterstofperoxide gebaseerde middelen gebruikt worden op kunstgras, (half)verharding en/of kunststof buitensportterreinen?

   Waterstofperoxide mag niet toegepast worden.

  • Onder welke categorie van middelen valt het bestrijden van mos?

   Mos is een plant dus bestrijding ervan valt onder de gewasbeschermingsmiddelen. Bestrijding van mos met deze middelen is niet toegestaan op kunstgras, (half)verharde en kunststof sportterreinen.

  • Onder welke categorie van middelen valt het bestrijden van algen?

   Algen behoren tot de categorie ongewenste organismen die door biociden bestreden zouden kunnen worden. Let op: gebruik hiervoor alleen de op de betreffende type sportondergrond toegestane middelen!

  • Gelden voor de randtegels, vloerplaten en opsluitbanden rondom kunstgras, (half)verharde en kunststof sportterreinen andere regels voor onderhoud en beheer?

   Randtegels, vloerplaten en opsluitbanden - binnen de omheining - maken integraal onderdeel uit van het betreffende sportterrein. Hiervoor gelden dan ook dezelfde regels voor onderhoud en beheer als het hoofdterrein van kunstgras, (half-)verharde en/of kunststof. Het bestrijden van onkruid met gewasbeschermingsmiddelen is dus niet toegestaan op deze randtegels, vloerplaten en opsluitbanden.

  • Welke middelen voor onderhoud en beheer mogen gebruikt worden op sportterreinen van zand?

   Op zand gebaseerde buitensportterreinen mogen geen gewasbeschermingsmiddelen, biociden of andersoortige middelen gebruikt worden. 

  • Mogen middelen voor onderhoud en beheer van (semi)waterkunstgrasvelden verspreid worden via de beregeningsinstallaties?

   Een middel toepassen voor onderhoud en beheer van een kunstgrasveld via de beregeningsinstallatie mag alleen als dit in de CTGB toelating opgenomen is.  Hierbij kunnen vraagtekens gezet worden bij de effectiviteit gezien de onregelmatige verspreiding door de invloed van wind.

  • Zijn er voor Cruyffcourts, voetbal-, panna- en sportkooien, gemeentelijke verharde speeltuinen, speelplaatsen met kunstgras, etc. andere regels wat betreft middelen voor onderhoud en beheer?

   Nee, voor de bovengenoemde typen ondergronden gelden dezelfde regels zoals eerder beschreven voor kunstgras, (half)verharde en kunststof buitensportterreinen.

  • Kan fysiek en mechanisch onderhoud toegepast worden?

   Fysiek en mechanisch onderhoud is in principe altijd toegestaan, vanzelfsprekend binnen de voorschriften van de leveranciers van de betreffende sportondergronden. Voorbeelden hiervan zijn borstelen, slepen, reiniging met hogedrukspuit, reiniging van de infill, dieptereiniging, heetwatertechniek, onkruid handmatig verwijderen, etc.

  • Wat zijn biociden?

   Biociden zijn middelen bestemd om schadelijke of ongewenste organismen variërend van bacteriën en virussen tot schimmels of ratten te vernietigen, af te weren, onschadelijk te maken of te voorkomen. Dit is vastgelegd in de Europese Biociden Verordening 528/2012. Zie ook: uitgebreide definitie.

  • Zijn alle biociden chemie of gif?

   Nee, een biocide kan een natuurlijke olie of extract zijn, een chemische stof of een micro-organisme, een virus of een schimmel.

  • Mogen biociden toegepast worden op kunstgras, (half)verharde en/of kunststof buitensportterreinen?

   Mits zij toegelaten zijn voor de specifieke toepassing op het type ondergrond en opgenomen zijn in de CTGB toelatingen databank mogen biociden toegepast worden bij onderhoud en beheer van kunstgras, (half)verharde en/of kunststof buitensportterreinen. Momenteel zijn een beperkt aantal biociden toegelaten voor gebruik op kunstgras, (half)verharde en/of kunststof sportterreinen, zie hiervoor de tabellen ANNEX A.

  • Zijn enzymgebaseerde middelen biociden?

   Enzymgebaseerde middelen kunnen inderdaad biociden zijn als deze werkzaam zijn op organismen variërend van bacteriën en virussen tot schimmels of ratten. Enzymgebaseerde middelen kunnen ook een biocide zijn als ze inwerken op de hoeveel organische stof. Het CTGB kan een enzymgebaseerd middel ook als zijnde niet-biocide beoordelen. Enkele enzymgebaseerde middelen zijn (nog) niet door het CTGB beoordeeld. Onduidelijk is momenteel of ze toegepast mogen worden.

  • Mogen gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden op kunstgras, (half)verharde en/of kunststof buitensportterreinen?

   Nee, gewasbeschermingsmiddelen mogen niet toegepast worden bij onderhoud en beheer van kunstgras, (half)verharde en/of kunststof sportterreinen.

  • Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

   Een middel is een gewasbeschermingsmiddel als werkzaam op planten en plantaardige producten volgens de Europese Verordening Gewasbescherming 1107/2009. Dit zijn middelen die planten beschermen,  of van ongewenste planten de groei beperken, de ongewenste planten voorkomen dan wel vernietigen. Zie ook: uitgebreide definitie.

  • Geldt deze uitleg wat betreft toepasbaarheid van middelen ook voor natuurgrassportvelden?

   Bovenstaande uitleg is niet van toepassing op onderhoud en beheer van natuurgrassportvelden. Voor natuurgrassportvelden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is ook informatie te vinden op deze site.

  • Welke andersoortige middelen - niet gewasbescherming en niet biocide - mogen toegepast worden op kunstgras, (half)verharde en/of kunststof buitensportterreinen?

   Op dit moment is een aantal andersoortige professionele middelen gangbaar voor onderhoud en beheer van kunstgras, (half)verharde en/of kunststof sportterreinen. Let op: deze zijn (nog) niet door het CTGB beoordeeld en dus is niet duidelijk of ze toegestaan zijn.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: