Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sport en Cultuur

Door NOC*NSF

Sport is voor veel mensen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding en bovendien een manier om samen met anderen plezier te beleven. De parallellen met culturele activiteiten liggen voor de hand, dat net als sport ook bijdraagt aan de identiteit en persoonlijke ontwikkeling van de beoefenaar. Daarom kunnen sportclubs en aanbieders van culturele uitingen, zoals musea en toneelverenigingen, de handen ineenslaan en samen activiteiten organiseren.

Stappenplan Samenwerking met cultuur

Wil jij als club graag een samenwerking met een culturele organisatie of activiteit aangaan, dan is dit stappenplan voor jou bestemd. Dit kan zijn om bijvoorbeeld het aanbod bij jouw club te verbreden, een andere doelgroep te betrekken of de accommodatie efficiënter te gebruiken. De club kan zo gebruik maken van de energie en kwaliteiten die aanwezig is bij de eigen leden en buurtgenoten en speelt in op de mogelijkheden die er zijn. Met deze integratie van sectoren stelt jouw club zich straks open op en positioneert zich nadrukkelijker in de lokale samenleving.

Voorbeelden van de samenwerking met cultuur kunnen zijn: de schilderclub in het clubgebouw van de korfbalvereniging; workshops hiphop bij de voetbal; fotografielessen voor de karateclub; de theatergroep gebruikt je clubgebouw en treedt als tegenprestatie op bij de seizoensafsluiting;

Hoe start ik met een samenwerking met cultuur bij mijn club?

Stap 1: analyseer de mogelijkheden

Stap 2: Stel een projectteam samen

Stap 3: Stel een compact projectplan op

Stap 4: Voer het initiatief uit

Stap 5: Vier successen en geef waardering

Stap 6: Evaluatie en vervolg 

Samenwerking tussen de sectoren sport en cultuur kan beide terreinen ten goede komen. Juist omdat zowel sport als cultuur door middel van aantrekkelijke vrijetijdsbesteding mensen kan verbinden liggen er grote kansen om elkaar te versterken. Dat kan door van elkaars accommodatie gebruik te maken, maar natuurlijk ook door sport en cultuur bij elkaar te brengen en nieuwe, unieke evenementen te organiseren. 

We zien steeds meer de maatschappelijke waarde van sport en cultuur in onze samenleving. Zo kan sport als cultuur worden benut bij het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit van stadswijken en dorpen. Ook binnen de open club filosofie, waar het openstaan voor samenwerkingsmogelijkheden in de buurt een centrale rol speelt, past de combinatie goed.

Clubs positief

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 83 procent van de ondervraagde sportbestuurders open staat voor samenwerking op dit vlak, maar tegelijkertijd organiseert momenteel slechts 31 procent van de bevraagde sportclubs zelf culturele activiteiten als een barbecue, een dansfeest of het samen maken van een clublied. En clubs doen dat ook nog eens voornamelijk met de inzet van vrijwilligers. Slechts 14 procent organiseert dergelijke activiteiten in samenwerking met culturele organisaties uit de directe omgeving. Dit terwijl 81% van de Nederlanders graag sport- en cultuuractiviteiten op dezelfde locatie wil beoefenen en 64% van de Nederlanders zelfs de mogelijkheid wil hebben om binnen één vereniging aan sport- en cultuuractiviteiten deel te nemen. Oftewel: de bereidwilligheid is er en de kansen liggen voor de hand.

‘Veel mogelijkheden’

“Eigenlijk is de stap die nu gezet moet worden niet zo heel groot”, zegt Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF.  “Je zou culturele activiteiten bij afzonderlijke verenigingen kunnen uitproberen en dan ga ik uit van de goed lopende clubs. Voor sportbesturen is een ledenpeiling om mogelijkheden en wensen te verzamelen een mooie eerste stap. En laat ze ‘cultuur’ vooral niet te zwaar en groot maken. Het kan een koor zijn of een muziekgroep voor of na de training, een verenigingsband of een wedstrijd wie het mooiste clublied maakt. De winst voor de club is dat cultuur weer andere mensen beter betrekt bij de gemeenschap die je als vereniging bent. Dat maakt je club sterker. Ik zie veel mogelijkheden.”

Initiatief van twee kanten

Sanne Scholten, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, is al even enthousiast: “Er is veel potentie waarin de cultuurvereniging kan voorzien. De sportvereniging hoeft het niet allemaal zelf te doen. Koren zijn bijvoorbeeld op zoek naar meer bekendheid en meer leden. Zij zouden verbinding met sportverenigingen kunnen zoeken. Sportclubs zouden wel culturele verenigingen eens voor een kennismaking kunnen uitnodigen, dan gaat het balletje wel rollen! Culturele verenigingen zou je zo op dit idee kunnen brengen, maar ook voor een lokale dansschool of een muziekvereniging geeft dit veel extra’s. Denk maar aan een aanbod na de training of een dansles op de club.”

Invulling van de samenwerking

Hoe die samenwerking er dan uit kan zien, dat is net als bij de ‘open club’ heel divers en afhankelijk van de situatie. Uiteindelijk bepaalt de club door middel van de behoeften en mogelijkheden de exacte invulling. Enkele voorbeelden van samenwerkingsvormen kunnen zijn:

  • Het  aanbieden van een menukaart van sport- en cultuuractiviteiten aan bestaande leden en bezoekers van de sportclubs.
  • Het delen van de locatie. Sport en cultuuractiviteiten worden op dezelfde locatie aangeboden.
  • Samenwerking met derde partijen zoals het onderwijs of de zorgsector, waarbij de sport- en cultuurverenigingen in samenwerking een aanbod realiseren en daarmee hun maatschappelijke betekenis versterken.

Stappenplan

Bij culturele activiteiten kan je onder andere denken aan muziek, dans, theater, schilderen, fotografie, creatief schrijven. Indien je bij jouw sportclub aan de slag wilt kijk dan op het Stappenplan Samenwerking met Cultuur en volg de stappen.

Praktijkvoorbeelden

In 2016 zijn er enkele initiatieven gehouden waarbij de verbinding van sport en cultuur op lokaal niveau centraal stond. Deze praktijkvoorbeelden zijn:

  • Leiden – Muziek op de hockeyclub: lees over twee hockeyclubs, die elk op hun eigen wijze invulling gegeven hebben aan het project 'Hockey & Music'. Bij Alecto krijgen drie teams voorafgaand aan de training muziekles in het kader van teambuilding. Bij Roomburg kunnen kinderen open inschrijven op lessen zang/rap, djembé of gitaar.
  • Schiedam – Wijkcultuurvereniging in navolging van wijksportvereniging: lees over het proefproject van de gemeente Schiedam om kinderen in achterstandswijken niet alleen met sport, maar ook met cultuur te laten kennismaken. 
  • Nederweert  In Nederweert brengen leerlingen van een basisschool het verenigingsleven in de wijk in kaart. Dit zorgt ervoor dat allerlei mensen met elkaar in contact gebracht worden. Lees hier wat voor moois dat oplevert.

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: