Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gemeenten

Door NOC*NSF

De laatste jaren is het gemeentelijk beleid behoorlijk aan veranderingen onderhevig geweest. Door allerlei ontwikkelingen, die de gemeenten allerlei verantwoordelijkheden toekennen, zijn ook de sportverenigingen een gesprekspartner geworden. En met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, zijn die gesprekken actueler dan ooit.

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers. Door middel van beleid heeft de gemeente hier invloed op, bijvoorbeeld in zorg, welzijn, maar ook met haar sportbeleid. 

Stimuleren van sportbeoefening

Gemeenten zien steeds meer de urgentie om aan de slag te gaan met het stimuleren van sportbeoefening voor verschillende groepen volwassenen. Daarvoor zijn de kerndata én zeven oplossingsmogelijkheden op een rij gezet. Als clubbestuurder kun je dit bespreekbaar maken bij je gemeente om daarmee mogelijk samen aan de slag te gaan. Waarschijnlijk kun je de kennis ook gebruiken voor je eigen initiatieven.

Bekijk de factsheet

Gemeenteraadsverkiezingen

In tijden van gemeenteraadsverkiezingen is het al helemaal van belang om de mogelijkheden voor samenwerking met de gemeente te onderzoeken en te bedenken wat je daarmee als sportclub zou willen bereiken. Welke partijen varen een koers die jou kan helpen de doelen te bereiken die jij met je club hebt gesteld? En hoe kun je met de lokale politiek in gesprek komen zodat partijen ook geneigd zijn zich achter jouw initiatieven te scharen en samen een koers uit te stippelen? De transitie van sportclubs naar open clubs die maatschappelijk relevant willen zijn en een rol willen spelen in hun eigen buurt, is in volle gang. En als er gemeenteraadsverkiezingen in aantocht zijn kun je hierin belangrijke stappen zetten!

Maatschappelijk relevant, open club

Deze transitie is in een veranderende samenleving deels onvermijdelijk, maar clubs zelf willen dat ook graag. Maar liefst 82% van de sportclubs in Nederland wil haar maatschappelijke rol versterken, zo concludeerde het Mulier Instituut op basis van onderzoek. Zij willen meedenken en waar mogelijk een rol spelen op het gebied van thema’s als onderwijs, de kinderopvang en de zorg in de omliggende wijken en de gehele gemeente. Een flink deel van de clubs wil uitgroeien naar een echte open club.

Aan de slag met de verkiezingen!

De lokale politieke partijen kennen de onderzoekscijfers ook. Alle partijen willen sport en bewegen dan ook voldoende aandacht geven en het thema kan ook nadrukkelijk inzet worden van coalitiegesprekken. En dus is dit ook dé kans om jouw belangen als sportclub in de gemeente duidelijk te maken! NOC*NSF, Sportkracht12 en de Vereniging voor Sport & Gemeenten bieden sportverenigingen rondom verkiezingen informatie en advies en vooral handvatten om als club een zo effectief mogelijke rol in de gemeente te spelen. Want het advies ‘zet jouw club op de politieke kaart’ is veelgehoord, maar hoe doe je dat dan precies? De handleidingen en inspiratiedocumenten van SportcampagneteamNL bieden uitkomst! Bovendien is er de mogelijkheid om de kracht van samenwerking te benutten door je met jouw club aan te melden voor een lokaal sportcampagneteam.

Voor politieke partijen

Voor de lokale politieke partijen vormen de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk net zo goed dé tijd om te bepalen wat hun visie is op het gebied van sport en bewegen en hoe zij dat willen verwoorden naar hun achterban. Een groot deel van de Nederlanders vindt dus dat de gemeente een gezonde leefomgeving moet bevorderen. Maar Ook het verbeteren van de overgang van bebouwde kom naar het platteland of natuurgebied (26%) en het investeren in toegankelijke, kwalitatief hoogstaande accommodaties (25%) wordt door Nederlanders als een belangrijke taak van de gemeente gezien. Ook voor de politieke partijen heeft NOC*NSF informatie ter ondersteuning en inspiratie bij de positionering van sport. 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: