Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Onderwijs

Door NOC*NSF

Sportverenigingen zijn altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om meer leden aan zich te binden. Vooral de jeugd verdient daarbij speciale aandacht, want de jeugd heeft tenslotte de toekomst, ook voor clubs. Bovendien hebben sport en bewegen een belangrijke positie in de gehele ontwikkeling van opgroeiende jeugd. Het is voor sportclubs dan ook raadzaam om samen te werken met het onderwijs om zo kinderen via de scholen kennis te laten maken met een grote verscheidenheid aan sporten en op die manier binding met sport in het algemeen te vergroten en de kinderen opties te bieden.

Jong geleerd is oud gedaan. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met verschillende sporten, hoe groter de kans dat ze er ook hun leven lang mee doorgaan. Die eerste fase kun je niet overdoen. Het is ook voor clubs hét moment om kinderen voor hun sport te interesseren. Door  op school sport te laten beleven, kan elk kind zijn eigen vaardigheden ontwikkelen en verdiepen. Op school worden alle kinderen bereikt en gaan uiteindelijk meer kinderen sporten.

Concepten

Veel sportclubs zijn de afgelopen jaren door diverse sportbonden en NOC*NSF ondersteund om meer samen te werken met scholen. Met slimme sportconcepten probeert de georganiseerde sport meer kinderen aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden. Bonden zien immers ook het belang van het binden van jeugdleden. Zo heeft de KNGU het bekende nijntje Beweegdiploma, zet de KNLTB nadrukkelijk in op projecten als tennis@school en Tenniskids en is er bij de KNVB het programma School & Voetbal. Maar ook met uitdagende sportlessen, veelal mede ontwikkeld door de Stichting Leerplan Ontwikkeling, volgens een doorlopende leerlijn van binnen- naar buitenschools leren sporten en bewegen, ontdekt elk kind de eigen sportbeleving.

Van school naar club

Een succesvolle samenwerking tussen sportclubs en scholen staat of valt met een goede organisatie van gemotiveerde ‘trekkers’ en door het frequent aanbieden van veel verschillende sportactiviteiten voor, tijdens of direct na de lestijden. Daarnaast zijn voldoende clubtrainers met sporttechnische kennis en pedagogisch-didactische vaardigheden van groot belang. Ook de kwaliteit van de sportmaterialen en geschikte sportaccommodaties is belangrijk om de sport optimaal te kunnen beleven.

Als dat in orde is, is het aan een intermediair, zoals de gemeente of een combinatiefunctionaris, om verbindingen te leggen tussen het onderwijs en de sport of daarbij in ieder geval een belangrijke ondersteunende rol te spelen. Natuurlijk zijn er ook clubs en/of scholen die zelf deze intermediaire rol goed in kunnen vullen. Want actieve clubs kunnen de stap van school naar club natuurlijk ook prima zelf plaveien.

Steun

Natuurlijk zijn er ook mogelijkheden tot financiële steun. Als sportclub kun je samen met een school via het programma ‘Sport en bewegen in de buurt’ een beroep doen op ondersteuning vanuit de Sportimpuls om te komen tot structureel sportaanbod voor jongeren die nu nog niet sporten. De succesvolle aanpakken staan ook op de menukaart van de sportimpuls die te vinden is op : www.sportindebuurt.nl. Op de Menukaart KSG vind je interventies om binnen de Sportimpuls ‘Kinderen sportief op gewicht’ lokaal in te zetten.

Kiezen

Jeugd aan het sporten krijgen is één stap, als kind een sport vinden die je ligt en misschien zelfs een hoog niveau bereiken, is de volgende. Sport biedt vele voordelen voor kinderen en jongeren, maar winnen met sport gaat niet vanzelf.  Het is belangrijk om voor de diverse leeftijdscategorieën programma’s op maat aan te bieden.

Zo is het essentieel dat kinderen tot hun twaalfde jaar een breed scala aan sporten kunnen uitproberen, zodat ze een sport kunnen ontdekken die ze leuk vinden (en waarin ze zich vaardig voelen). Zappgedrag hoort bij de zoektocht naar een passende sport. Verenigingen kunnen hierin een rol spelen door vervolgtrainingen aan te bieden nadat kinderen op school kennis hebben gemaakt met een sport (bijvoorbeeld in de gymles). Ook kunnen clubs bijvoorbeeld clinics op scholen verzorgen, zodat kinderen bekend raken met de club en weten wat ze kiezen.

Lespakket ‘Rio2016’

NOC*NSF heeft begin 2016 een Olympisch lespakket ‘Rio2016’ gelanceerd. Het pakket is bedoeld voor alle groepen uit het basisonderwijs en kan door docenten uit het primair onderwijs gratis worden gebruikt. Met het lespakket ‘Rio 2016’ krijgen basisschoolleerlingen een uniek kijkje in de wereld van de Olympische Spelen in het algemeen en die van Rio 2016 in het bijzonder.

Sport heeft een groot bereik spreekt zeker jongere generaties erg aan, ongeacht afkomst en achtergrond. En wat is binnen de sport spectaculairder dan de Olympische Spelen, het hoogste sportpodium ter wereld! In het lespakket is informatie te vinden voor het houden van een spreekbeurt, Olympische filmpjes, een quiz en diverse knutselopdrachten. Leerkrachten kunnen er sportlessen, ontwikkeld door sportbonden, downloaden en deze gebruiken tijdens de gymles.

In het lespakket staan de Olympische waarden excelleren, respect en vriendschap, oftewel IK.JIJ.WIJ, centraal. Kernwaarden die niet alleen in de Olympische gemeenschap, maar in de hele maatschappij grote waarde hebben. Ze zijn bovendien goed inpasbaar in de kerndoelen die worden gesteld aan de docenten.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: