Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Sport en werken

Door NOC*NSF

Het professionele leven en sport kunnen veel aan elkaar hebben. Bedrijfssport op een sportclub kan, mits op de juiste manier georganiseerd, aanzienlijk meer leden opleveren voor de club. Sport komt echter net zo goed het bedrijfsleven ten goede. Een fitte werknemer is gemiddeld minder ziek en bereikt over het algemeen een hogere arbeidsproductiviteit. Bovendien kan sport een goede impuls voor de teamgeest betekenen. Voor bedrijven kan het dan ook lonen om zelf lokale sportactiviteiten te organiseren. En clubs kunnen hier weer op inspelen met passend aanbod. Voor bedrijven en organisaties, maar ook voor ZZP’ers.

Bedrijfssport

De genoemde voordelen voor alle betrokken partijen komen bijvoorbeeld samen in Bedrijfssport, een initiatief van Sport & Zaken en de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Bedrijfssport biedt sportprogramma's en bedrijfscompetities aan voor bedrijven en organisaties. Het richt zich juist op facetten die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals reductie van het ziekteverzuim en het verbeteren van het welzijn van de medewerkers, en verlaagt drempels zoals tijd en kosten, die bij uitstek redenen kunnen zijn om niet of te weinig aan sport te doen. Op een leuke, actieve, ontspannende en gezonde manier samen onder professionele begeleiding sporten bevordert de collegialiteit, gezelligheid, gezondheid en productiviteit.

Handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’

Het ligt voor de hand dat een initiatief als bedrijfssport kansen biedt voor sportaanbieders. Want als werkgevers hun mensen graag laten sporten, waar dan beter dan op of nabij de sportclub, waar alle faciliteiten aanwezig zijn om aan sport te doen. En zeker als deze medewerkers op de club sporten, zijn het natuurlijk ook gewoon potentiële leden. De vraag is hoe clubs te werk kunnen gaan om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van sportieve bedrijven. Het antwoord is het gratis online handboek ‘Bedrijfssport voor verenigingen’. Het boek helpt sportverenigingen stap voor stap om sportprogramma’s te organiseren voor bedrijven bij hen in de buurt. Het biedt sportclubs een praktisch en overzichtelijk zes-stappenplan met alle do’s en don'ts én twee concrete case-beschrijvingen. Het doel van het handboek is dat méér clubs in Nederland bedrijfssport aanbieden, meer bedrijven daar gebruik van maken en uiteindelijk meer mensen kunnen sporten. En wie weet waar samenwerking tussen clubs en bedrijven uiteindelijk toe kan leiden. Bedrijven zijn immers niet alleen potentiële afnemers, maar ook potentiële sponsors.

Het Sportieve werken

De sportclub kan iets betekenen voor bedrijven, maar zeker ook voor het groeiende aantal ZZP’ers in Nederland. De overdag vaak onderbezette sportaccommodatie kan een flexibele werkplek met sportfaciliteiten zijn voor ZZP'ers en flexwerkers. De uitdaging van Het Sportieve Werken is dan ook om met de faciliteiten en ruimte op een sportaccommodatie overdag tegemoet te komen aan de behoeften van een relatief nieuwe groep in onze samenleving. 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: