Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 4: Voer het initiatief uit

Door NOC*NSF

Na alle voorbereidingen kan de uitvoering van het initiatief beginnen. Zorg voor een duidelijke interne communicatie naar andere vrijwilligers en naar de doelgroep. Informeer de doelgroep tijdig over wat ze moeten doen en wat de meerwaarde is voor de club of voor henzelf.

Zorg ook voor externe communicatie naar lokale pers of buurtbewoners tijdens de uitvoering van het project. Kies bewust de communicatiekanalen en de strategie. Dit kan voor goede PR van de club zorgen.

Een duidelijke start of opening door projectleider of voorzitter helpt in de positionering van het project. Dit geeft meteen aan dat het belangrijk is voor de club en dat er werk aan besteed is.

Bij kinderen is het goed om naast het projectteam de begeleiding goed te regelen. Dit kunnen uiteraard de trainers of coaches zijn, maar ook betrokken ouders. Geef de begeleiders aan wat de verwachtingen zijn en wat de planning is. De begeleiders moeten flexibel zijn en kunnen omgaan met ad-hoc wijzigingen.

Als laatste: bewaar de energie bij de mensen gedurende het project. Dit zorgt voor een goede sfeer, zodat mensen het positief gaan waarderen en leuk vinden.

Aandachtspunten

  • Zorg voor een goede opening
  • Communiceer duidelijk, zowel intern als extern
  • Zorg voor goede begeleiders bij kinderen
  • Bewaar de energie bij de mensen

 

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: