Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

50-plussers

Door NOC*NSF

Een groeiende categorie potentiële leden voor sportclubs zijn de 50-plussers. Het aantal mensen van 50 jaar en ouder, dat nog vele jaren fit en vitaal wil blijven sporten, zal de komende jaren alleen maar toenemen. Een goede reden om na te gaan of binnen jouw club ook voldoende passend aanbod en passende begeleiding is om deze mensen een warme ontvangst te bieden.

De meeste 50-plussers hebben in het verleden wel aan sport gedaan, maar in de leeftijdsfase tussen 50 en 65 jaar is hun sportdeelname relatief laag: 60 procent doet minimaal 12 keer per jaar aan sport. Vaak krijgen mensen in deze leeftijdscategorie meer vrije tijd, omdat ze minder gaan werken en minder zorgtaken voor hun kinderen hebben. Wel hebben ze vaak nog een baan en een druk sociaal leven. Maar daarnaast blijft er genoeg vrije tijd over om te sporten. En misschien nog wel meer te doen binnen jouw club!

Boven de pensioengerechtigde leeftijd neemt de hoeveelheid vrije tijd toe, maar de sportdeelname juist af. Sport in deze leeftijdsfase is belangrijk om sociale contacten te onderhouden of te maken en om fysiek gezond te blijven.

50-plussers die werken zijn vitaal en willen graag fit blijven. Sportactiviteiten als Start to Run, Start2Bike en 7 tegen 7 voetbal sluiten hierbij aan. Gepensioneerden hebben vooral behoefte aan gezelligheid, samen genieten en vitaal blijven. Sportieve activiteiten als Sneeuw Fit, Fithockey en Valpreventie bij judoclubs zijn voor hen leuk om te doen.

Stappenplan 50-plussport

Wil jouw vereniging aan de slag met het ontwikkelen van sportaanbod voor 50-plussers? Gebruik dan het handige Stappenplan 50-plussport. Heb je wel al een aanbod, maar vraag je je af of je dat niet kunt verbeteren, dan is het ook goed om dit stappenplan door te nemen en te kijken waar voor jouw club nog kansen liggen. Het stappenplan helpt je om op basis van jouw vraag en situatie het passende aanbod te ontwikkelen.

Dit stappenplan is voor sportverenigingen die geïnteresseerd zijn in het organiseren of intensiveren van sportaanbod voor 50-plussers. Waarom speciaal voor 50-plussers? Is het zinvol en haalbaar voor de club? Wat komt erbij kijken? Hoe bereik je de doelgroep? Welke contacten dragen bij aan het succesvol organiseren van sportaanbod voor 50-plussers? 

We wensen je veel succes én plezier met ‘50-plussport’!

Stap 1: Maak enthousiast! 

Stap 2: Maak keuzes voor het sportaanbod o.b.v. een analyse. 

Stap 3: Zoek relevante samenwerking.

Stap 4: Bepaal actiepunten, planning en begroting.

Stap 5: Zorg dat de trainer/ begeleider aan de slag kan.Het kader dat het sportaanbod begeleidt is essentieel. 

Stap 6: Maak het aanbod bekend en nodig 50-plussers uit. 

Stap 7: Zorg dat de deelnemers betrokken blijven, door contact, evalueren en bijstellen.​ 

 

 

Ik Neem Je Mee

Naast de 50-plussers die nog steeds actief aan sport doen en genieten van het fitte gevoel, de sociale contacten en het plezier dat sport hen geeft, zijn er ook 50-plussers die wel willen sporten, maar de weg naar de sportclub niet goed kunnen vinden. Ook zijn er in Nederland meer dan één miljoen mensen boven de 55 jaar eenzaam. Sport kan hiervoor een oplossing bieden, al gaat dat niet vanzelf.

Als sportaanbieder kun je hier iets in betekenen door je huidige 50plusleden op te roepen om iemand uit hun omgeving persoonlijk uit te nodigen en te introduceren binnen hun club of sportgroep. Daarmee verlaag je voor deze mensen de drempel om te gaan sporten. Dan is het belangrijk om persoonlijke begeleiding en aandacht te bieden, zeker in het eerste jaar. Ook voelt deze groep zich sneller thuis in de nieuwe omgeving als het sportaanbod passend is en er goede instructie wordt gegeven om snel actief mee te kunnen doen. Het initiatief 'Ik neem je mee' wordt al sinds enkele jaren succesvol toegepast tijdens de Nationale Sportweek

Meer gepensioneerde leden

60-plussers houden van gezelligheid en gastvrijheid. Om hen voor jouw vereniging te winnen is het belangrijk dat nieuwe leden zich meteen welkom voelen. Daarbij helpen een fijne, informele sfeer en een excellente service, zowel bij aankomst, vertrek als tijdens het verblijf op de sportaccommodatie. Ook een welkomstgesprek onder het genot van een kopje koffie of thee is zinvol, om rustig kennis te kunnen maken met de club. Vraag ook als mensen besluiten om te blijven sporten regelmatig hoe het hen bevalt en neem contact op als mensen niet aanwezig zijn. Daarmee behoud je hen voor je club!

Competitie is voor gepensioneerde leden meestal niet zo belangrijk, ze vinden het vooral leuk om gezellig samen te bewegen. In tegenstelling tot de drukbezette jongeren en jongvolwassenen sporten ze graag overdag, op tijdstippen dat het niet zo druk is op de accommodatie.

Vaak twijfelen 60-plussers of hun gezondheid en fysieke capaciteiten het wel toelaten om te sporten. Laat zien dat sporters met eventuele fysieke klachten ook bij je terecht kunnen en werk met opgeleide trainers die rekening houden met (on)mogelijkheden. Laat iedereen meedoen op zijn eigen tempo, manier en niveau. Organiseer aangepast sportaanbod, bijvoorbeeld met zachtere materialen, een kleiner veld of differentiatie binnen de training. 65-plussers sporten het liefst met gelijkgestemden, bijvoorbeeld met dezelfde fysieke (on)mogelijkheden.

65-plussers hechten veel waarde aan goed opgeleide trainers en instructeurs bij wie ze zich veilig voelen. Ze geven de voorkeur aan een trainer die oog heeft voor elke deelnemer afzonderlijk en in kan gaan op eventuele bijzonderheden, die extra aandacht besteedt aan persoonlijk contact en gezelligheid en die wel enthousiast, maar niet belerend is.

Ouderen voelen zich jong en willen niet aangesproken worden op hun leeftijd of bestempeld worden als ‘senior’, ‘oudere’ of ‘bejaard’. Kies in je communicatie met deze doelgroep dus altijd voor fit, verzorgd, actief en gelukkig ogende ouderen. Benoem dat ze kunnen sporten met ‘maatjes’ en leg de nadruk op gezelligheid, genieten, fitheid en contact.

Samenwerking zorg en sport

Zoals al werd aangegeven twijfelen veel 60plussers aan hun fysieke mogelijkheden om aan sport te doen. Of zijn ze even niet zo vitaal, als ze wellicht zouden willen. Deze mensen kun je toch binden aan je club door samen te werken met zorgverleners. Dan hebben de deelnemers het gevoel dat er goed gelet wordt op het juiste aanbod en de juiste begeleiding voor hun situatie.

Als je de samenwerking wilt zoeken met zorgverleners, dan is het goed om op enkele zaken te letten. Zo is het bijvoorbeeld heel zinvol om samen met enkele andere sport- en beweegaanbieders een zorgverlener te benaderen. Tien tips om samen te werken met zorgverleners vind je hier.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: