Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 4: Bepaal actiepunten, planning en begroting

Door NOC*NSF

Het is zinvol om een break-evenpoint uit te rekenen: hoeveel deelnemers zijn nodig om de kosten (b.v. van accommodatie en trainer) volledig te vergoeden, door de opbrengsten. Op basis hiervan wordt een kort plan met actiepunten en begroting opgesteld.

  • Doelgroep en doelen

Stel je doelen vast. Bijvoorbeeld één 50plus-groep met minimaal x aantal deelnemers is gestart op datum xx-xx-xx.

  • Actiepunten

Stel vast wat er minimaal nodig is om je doelen te behalen, b.v. accommodatie huren.
Leg de actiepunten vast: actiepunten om het sportaanbod te organiseren én actiepunten om de deelnemers te werven. Maak onderscheid in actiepunten ter voorbereiding, actiepunten vanaf het moment dat het aanbod wordt aangeboden en de actiepunten die nodig zijn als het aanbod al een tijdje draait. Wat moet er gebeuren en wie doet wat? Het is wenselijk om de actiepunten overzichtelijk vast te leggen en bij te houden, zie een voorbeeld in bijlage 2.

  • Planning

Maak een realistische planning. Stel je deadlines vast en voer go/no go momenten in. 

  • Begroting

Maak een begroting op basis van het break-evenpoint. Het opstarten van sportaanbod kan mogelijk extra (eenmalige) kosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan aanschaf materiaal, communicatiekosten, huur accommodatie, bijscholingen.

Goede voorbeelden: Bowls en Clubfit Tennis.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: