Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 1: Maak enthousiast!

Door NOC*NSF

Om een nieuw initiatief, zoals 50-plussport, binnen een club van de grond te krijgen is het belangrijk om draagvlak te creëren. Enthousiasme vanuit het bestuur speelt hierbij een cruciale rol.

 • De initiatiefnemer maakt het bespreekbaar in de club. Zet het op de agenda van vergaderingen (b.v. de bestuursvergadering en de ledenvergadering) en vertel het aan zoveel mogelijk leden. Deel het nieuwe initiatief in ieder geval met ‘sleutelpersonen’ (met veel invloed in de vereniging). Vertel ook waarom de club hiermee aan de slag gaat, zie Waarom.
 • Enthousiasme vanuit het bestuur is een randvoorwaarde. Het bestuur kan ervoor zorgen dat 50plussport structureel in het activiteitenprogramma/ beleid wordt opgenomen en dat betrokkenen (projectleider, trainers etc.) actief ermee aan de slag gaan.
 • Maak leden enthousiast zodat iedereen vanaf het begin wil bijdragen en het nieuwe initiatief wil uitdragen.
 • Neem eventueel contact op met een sportclub met ervaring, ter inspiratie. Maak slim gebruik van wat anderen al hebben gedaan.
 • De initiatiefnemer is zelf de kartrekker of zoekt een projectleider. Dit is iemand die enthousiast is en/of toch al is betrokken. Vaak is dit de trainer/ begeleider of iemand die tevens gaat meedoen aan het 50plus sportaanbod. De projectleider is verantwoordelijk voor de opstart, uitvoering en borging van 50plussport bij de club.
 • Indien een werkgroep/ commissie wordt opgezet, dan kan bij de samenstelling worden gedacht aan: de initiatiefnemer, een bestuurslid, trainer, begeleider, vertegenwoordiger van de doelgroep en/of een district medewerker van de sportbond. Diversiteit in een commissie/ werkgroep is wenselijk.

Waarom? De meerwaarde voor sportverenigingen

Veel 50plussers sporten nu niet, maar zouden wel graag willen sporten. Het gaat om een grote groep mensen, het aantal 50plussers groeit enorm. Hier liggen dus enorme kansen voor verenigingen.

 • Dubbele vergrijzing: In 2040 is 43% van bevolking 50plus. De groep 65-plussers gaat versneld groeien, want er komen er meer en ze worden ouder, van 2.824.345 in 2013 naar 3.786.220 in 2025 (Bron: CBS Statline, 2013).
 • Naarmate mensen ouder worden, sporten en bewegen ze minder: Sportdeelname (min. 4 keer/ maand) daalt van 78% (5 t/m 12 jaar) naar 53% (65 t/m 80 jaar) (Bron: GFK Sportdeelname index, 2014).
 • Ze willen wél graag sporten en bewegen (Bron: GFK sportersmonitor 2012, 2013)
 • Met 50plussport draagt de club bij aan het doel om meer mensen te laten genieten van sportbeoefening, in elke levensfase. Ook zet jouw club daarmee een stap in de ontwikkeling tot ‘Open club’, met alle voordelen daarvan zoals meer reuring, meer betrokkenheid van de buurt, betere relatie met gemeente, meer leden, sterkere vereniging.
 • 50plus sporters raken vaak ook betrokken als vrijwilliger.
 • Sport en bewegen draagt bij aan gezondheid, preventie, leefbaarheid, langer zelfstandig functioneren etc.. Met extra aandacht en aanbod voor 50plussers zetten clubs zich dus extra maatschappelijk in. Dit sluit mooi aan op de doelen van gemeenten.

Bekijk ook de goede voorbeelden van Zekerbewegen en  Tafeltennis Nijmegen!

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: