Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 7: Zorg dat deelnemers blijven, door contact, evalueren en bijstellen!

Door NOC*NSF

Probeer de continuïteit van het 50plus sportaanbod te waarborgen door halfjaarlijks of jaarlijks te evalueren. Vraag wat er wel en niet goed gaat en wat zijn aandachtspunten? Pas doelen en activiteiten eventueel aan en koppel dit terug aan alle betrokkenen.

Minstens zo belangrijk als leden werven, is leden behouden. Als je leden eenmaal binnen zijn, probeer ze dan te behouden door:

  • Te letten op de behoefte(n) van de sporters. Ga hierover in gesprek en probeer aan de wensen te voldoen.
  • Ben nieuwsgierig en sta open voor nieuwe ideeën van leden. Probeer altijd in mogelijkheden te denken en kets niet meteen een idee af omdat het b.v. te duur lijkt. Leg de verantwoordelijkheid om iets nieuws te organiseren ook mede neer bij 50plussers, dat zorgt voor extra betrokkenheid en meestal willen ze juist graag helpen.

Ervaringen van deelnemers, trainers, vrijwilligers en samenwerkingspartners regelmatig bevragen is belangrijk voor de vereniging én voor deelnemers zelf. Dit kan ook door middel van een enquête of een bijeenkomst bij de club. Zie een voorbeeld vragenlijst voor evaluatie in bijlage 3. Met regelmatige evaluatie kun je dingen die niet lekker lopen tijdig bijstellen of oplossen. Vraag deelnemers niet alleen wat ze van de activiteit vinden, maar ook hoe ze de sfeer en het reilen en zeilen op de vereniging ervaren. Op basis van de uitkomsten kun je het aanbod of de organisatie waar nodig aanpassen en nieuwe plannen voor de toekomst maken. Zorg dat bijgestelde doelen en ambities worden opgenomen in het activiteitenprogramma/ beleidsplan van de sportclub.

Blijf successen vieren en communiceer erover zodat nieuwe leden blijven komen. Dit levert positieve energie op en leidt tot meer onderlinge betrokkenheid. Denk ook aan ‘clubmomenten’ om het 50plus sportaanbod te blijven promoten, zoals wedstrijden, clubavonden, open dagen, buurtfeesten.

 

Goed voorbeeld: Bridge Denken en doenStart to Run en Clubfit Tennis

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: