Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 5: Zorg dat de trainer/ begeleider aan de slag kan

Door NOC*NSF

Het kader dat het sportaanbod begeleidt is essentieel. 50-plussers hechten bijzonder veel waarde aan trainers/ begeleiders/ sportleraren/ lesgevers:

 • die kennis hebben van fysieke belastbaarheid, die zorgen voor veiligheid, die een verantwoord sportaanbod kunnen verzorgen op het eigen niveau van de deelnemers;
 • die persoonlijk contact maken, die oog hebben voor elke deelnemer (wat vindt diegene belangrijk en wat wil diegene bereiken?) en op eventuele bijzonderheden kunnen ingaan;
 • die in de begeleiding ook regelmatig terugkoppeling geven, want 50plussers zijn vaak geïnteresseerd in hun actuele fitheid en de vorderingen die ze maken;
 • die extra aandacht besteden aan gezelligheid en de omgang in de groep;
 • die enthousiast zijn (maar niet belerend).

De trainer/ lesgever volgt indien nodig een opleiding c.q. bijscholing om het sportaanbod op een veilige en plezierige manier aan te kunnen bieden. Deze opleidingen/ bijscholingen kunnen b.v. worden gevolgd via de betreffende sportbond (b.v. de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) of de Academie voor Sport Kader. Aan de orde komt o.a. de fysieke en psychische aspecten van het ouder worden, belastbaarheid, kenmerken van aandoeningen en eventuele aanpassingen per aandoening.

Kennismakingslessen:
Aanbevolen wordt om kennismakingslessen (of proeflessen of introductiebijeenkomsten) aan te bieden, zodat nieuwe deelnemers in de praktijk zien en zelfs kunnen ervaren hoe het sportaanbod daadwerkelijk is. Dit kan een aparte (eenmalige) les zijn, maar kan ook tijdens het regulier sportaanbod voor de 50plussers. Mogelijk kun je samenwerken met andere verenigingen om meerdere sporten aan te kunnen bieden, waardoor de deelnemers kunnen kiezen wat het beste bij ze past.

Bij de kennismakingslessen of bij aanvang van de structurele lessen kan optioneel (b.v. in samenwerking met een fysiotherapeut) een fit-test worden aangeboden.

Intakegesprek:
Het is belangrijk dat de trainer/ begeleider al tijdens de eerste fase elke deelnemer goed leert kennen. De trainer voert een ‘intake gesprek’ met de nieuwe deelnemer(s). Enerzijds om kennis te maken, met de persoon en met de fysieke gesteldheid (en andere bijzonderheden) van de deelnemer, om daar rekening mee te houden. Anderzijds om in te schatten (en te adviseren) over sportaanbod en of wellicht aanpassingen tijdens de training/ les nodig zijn. Deelnemers maken op die manier ook meteen goed kennis met de trainer. Hierdoor voelen de deelnemers zich welkom en weten ze wat ze mogen verwachten.

Sociale aspect:
50plussers vinden gezelligheid extra belangrijk, bijvoorbeeld om na het sporten met elkaar iets te drinken. Ook is er vaak interesse voor een jaarlijkse activiteit met de groep.
Persoonlijk contact is belangrijk, vraag hoe het sporten bevalt en neem contact op als mensen niet aanwezig zijn.

Accommodatie:

 • Aandachtspunten zijn bereikbaarheid, hygiëne, geluid (niet te hard voor ouderen).
 • Er is waardering voor extra comfort, b.v. goede verlichting bij entree, gezellige ruimte voor koffie.
 • Ook is het goed om te luisteren en rekening te houden met speciale wensen.

Laagdrempelige betaling:

 • De babyboom-generatie heeft waardering voor service en wil daar ook voor betalen.
 • Voor de oudere generatie helpt het om flexibel te zijn: Eerste periode betalen per keer, per kwartaal, strippenkaart. Vervolgens meerwaarde tonen van lidmaatschap.
 • Break-even uitrekenen, hoeveel deelnemers zijn nodig voor vergoeding kosten.

Competitie:

Sommige sporten lenen zich ervoor om in competitieverband te sporten. Onderzoek de behoefte bij de deelnemers hiervoor. Zoek indien mogelijk een club in de buurt om een uitwisseling te organiseren. Of laat de deelnemers meedoen aan bestaande (regionale of landelijk door de sportbonden) georganiseerde competitie/ wedstrijden/ toernooien.

 

Bekijk ook de goede voorbeelden van Clubfit Tennis, Gymsport 50+, Zekerbewegen, Start to Run en Wandelfit.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: