Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 6: Maak het aanbod bekend en nodig 50-plussers uit

Door NOC*NSF

Sommige 50plussers zijn niet eenvoudig te overtuigen om te gaan sporten. Je kunt het makkelijker maken met een gastvrije ontvangst, de mogelijkheid van kennismakingslessen en met een flexibel lidmaatschap. Maak goed duidelijk wat het (sport)aanbod inhoud, zodat de drempel om te gaan sporten wordt verlaagd. Als ze eenmaal zijn overtuigd en hebben ervaren hoe het is, willen ze meestal vaker sporten en blijven sporten.

Werven:

Deelnemers werven kan bij de eigen club, via de leden, in de buurt of via anderen die direct contact hebben met 50plussers. Denk dan aan andere sportaanbieders, een buurt- of welzijnsorganisatie, ouderenorganisatie, hobbyclub, woon- of zorginstelling, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of buursportcoach.

Persoonlijk uitnodigen:

Maak direct contact om ze te benaderen en uit te nodigen voor sportdeelname. Voorbeelden hiervan zijn: een fittest of infobijeenkomst ter plekke op de club, een menukaart met verschillende sportmogelijkheden laten zien in de buurt of zelfs een huisbezoek met veiligheidsscan en daaraan gekoppeld advies om te gaan bewegen/ sporten. Kies voor een (voor hun) relevante aanleiding om ze te bereiken.

Ik neem je mee!:

Stimuleer sporters (b.v. alle leden van je club) om iemand uit te nodigen en mee te nemen naar de club, om samen te komen sporten. Veel 50plussers sporten graag met een vriend of kennis. Of ze maken vrienden op de club.

Tone of voice:

Kies in uitingen, zowel met tekst als foto’s, voor fitte en gelukkig ogende ouderen. Ouderen voelen zich jong en willen niet aangesproken worden op hun leeftijd of als ‘oudere’, ‘senior’ of ‘bejaard’. Leeftijd is niet van belang. 50-plussers worden het liefst aangesproken door ’echte mensen’. Ze waarderen echtheid, herkenning, begrip en humor. Schreeuwerig, onduidelijkheid en onechte emoties werken averechts. Ze stellen een persoonlijke aanpak op prijs. 

Belofte van het aanbod:

Laat duidelijk zien wat de ‘belofte’ is van het sportaanbod en zorg dat die ‘belofte’ aansluit op hun wensen. Haak aan op wat zij belangrijk vinden, zoals gezelligheid, gezondheid, je fit voelen, samen iets ondernemen, veiligheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid.  Redenen om niet te sporten, zoals ‘dat kan ik toch niet meer’ of ’dat is niks voor mijn leeftijd’, zijn vaak smoezen. Benoem de voordelen van het (samen) sporten en van de club, zoals het kunnen sporten met ‘maatjes’ en benadruk fitheid, contact, gezelligheid en genieten. Pensionering is vaak een prima moment en trigger om weer te gaan sporten.

Bekend maken van het sportaanbod (aan potentiële deelnemers, leden, betrokkenen):

  • Social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram. Zet bijvoorbeeld een foto van de nieuwe groep online of laat een aantal deelnemers/ leden zich voorstellen.
  • Website van de club en website van samenwerkingspartners. Geef al op de homepage duidelijk aan waar informatie te vinden is over het 50plus sportaanbod.
  • Een verhaal/ artikel (met beeld) in regionale kranten, huis-aan-huisbladen en clubblad/ nieuwsbrief.
  • Flyers en posters in buurthuizen, andere sportclubs, zwembaden en gezondheidscentra.
  • Mond-tot-mondreclame. Maak contact (of geef een presentatie) aan anderen die vaak 50plussers ontmoeten en ze kunnen stimuleren. Stel ook het sportservicepunt op de hoogte van het 50plus sportaanbod. Zo kunnen zij zorgen voor een doorstroom van vraag en aanbod naar de club.

Hele club staat er achter:

Van belang is dat de hele club het initiatief draagt. Het is goed als zowel bestuur, het kader en de leden goed op de hoogte zijn en het 50plussport aanbod steunen. Plaats het op agenda’s van vergaderingen, maar vertel er ook gewoon over aan elkaar. Vier successen, vertel hoe het gaat en hoe leuk het is. Maak bekend wat je bereikt met/voor de doelgroep en sta er samen met alle leden bij stil.

 

Bekijk ook de goede voorbeelden van Fithockey, Wandelfit en Wintersport.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: