Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Jongvolwassenen

Door NOC*NSF

Volwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 49 jaar hebben het druk: studie, werk en/of gezin nemen een groot deel van hun tijd in beslag. Tegelijk vinden ze sporten vaak leuk en is fitheid voor hen belangrijk. Daarom proberen velen van hen in hun drukke schema toch tijd vrij te maken om te sporten, waar de een beter in slaagt dan de ander. Er is dus een speciale behoefte en dat biedt clubs weer kansen.

Waar we hieronder een aantal voorbeelden noemen van kansen om onder deze doelgroep leden te werven, spreekt het voor zich dat het behouden van leden in deze leeftijdscategorie zeker ook een belangrijk aandachtspunt is. We weten immers dat de leefsituatie af en toe weinig ruimte voor sport laat. Door het juiste aanbod kan iemand dan wellicht toch behouden blijven.

In een factsheet is helder weergegeven wat deze mensen willen en waar je als sportaanbieder op in kunt spelen. Bekijk de factsheet hier.

De kansen voor ledenwerving onder jongvolwassenen liggen bijvoorbeeld op de momenten waarop mensen veranderingen in hun leven meemaken. Zo kun je als vereniging denken aan ledenwerving onder studenten aan het begin van een nieuw studiejaar. Of aan het aanbieden van mogelijkheden om te sporten aan ouders van kinderen die al op jouw club zitten. 

Bedrijfssport

Kansen voor sportaanbieders liggen bij deze doelgroep bijvoorbeeld in het aanbieden van bedrijfssport. Dit zijn sportprogramma’s en bedrijfscompetities voor bedrijven en organisaties. Bedrijfssport richt zich op het terugdringen van ziekteverzuim, het verbeteren van het welzijn van de medewerkers en het verlagen van de drempels voor tijd en kosten die een reden kunnen zijn om niet te sporten.

Wat de kansen van bedrijfssport zijn voor clubs en hoe ze precies te werk kunnen gaan, staat onder meer in het Handboek Bedrijfssport. Ook onder het thema Samenwerking is meer informatie te vinden.

Het Sportieve Werken

Een andere doelgroep voor de sportaanbieders zijn de zzp’ers en flexwerkers, die niet als werknemer in dienst zijn bij een bedrijf. Velen van hen werken graag buiten de deur, maar zijn niet bereid om structureel kantoorruimte te huren. Voor deze groep mensen is Het Sportieve Werken ontwikkeld, wat een win-winsituatie voor de sportvereniging en de zzp-ers biedt. Lees er hier meer over. Meer informatie over de mogelijkheden van Het Sportieve Werken vind je ook bij Sport & Zaken.

Hou je aanbod up to date

Als vereniging wil je je leden langere tijd voor de club behouden, maar voor die leden is het steeds minder vanzelfsprekend om een langdurig lidmaatschap aan te gaan. Soms haken ze af omdat ze te druk zijn met andere dingen, omdat het sportaanbod toch niet helemaal aansluit bij hun verwachtingen, omdat ze ergens anders goedkoper kunnen sporten, et cetera.

Inzicht in afhaakredenen van opzeggende leden is waardevol. Het brengt elementen aan het licht die je wellicht kunt verbeteren om sporters langer te behouden. Zestien sportbonden en NOC*NSF hebben samen een korte vragenlijst en een ‘voorbeeld bericht’ opgesteld voor leden die afhaken. Je mag die overnemen voor je eigen vereniging. Je kunt de vragenlijst en het voorbeeldbericht hier bekijken.

 

Gerelateerd

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: