Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Kennismaking nieuwe leden

Door NOC*NSF

Elk jaar krijgt je vereniging nieuwe leden. Met een kennismakingsgesprek heet je nieuwe leden hartelijk welkom binnen je vereniging en geef je ze een goede start.

In zo’n persoonlijk gesprek licht je toe:

  • Wat de visie en missie van de vereniging is
  • Wat leden kunnen verwachten van de vereniging
  • Wat verwacht de vereniging van haar leden

Kennismakingsgesprek

Afhankelijk van de sport kunnen nieuwe leden vaak gedurende het hele seizoen lid worden. Vaak zijn er extra pieken aan het begin van een nieuw seizoen of halverwege het seizoen. Bedenk voor jezelf wanneer nieuwe leden zich kunnen en mogen aanmelden en spring daarop in. Maak tijd vrij om elk nieuw lid een warm welkom te heten. Zo laat je een goede eerste indruk achter en leg je de basis voor betrokkenheid bij je vereniging. Bouw daarom als bestuur op verwachte piekmomenten alvast ruimte in voor kennismakingsgesprekken. Je kunt de gesprekken individueel voeren, maar ook in groepsverband. Bepaal samen wie de gesprekken gaat voeren binnen de vereniging: bestuursleden, jeugdcoördinatoren, team- of groepsleiders of trainers.

Tips voor een kennismakingsgesprek

Tip 1. Kies je doelgroep

Maak een keuze bij welke doelgroep een individueel kennismakingsgesprek echt van belang is. Vooral bij jeugdleden en hun ouders is individuele aandacht belangrijk. Bij senioren ligt dit vaak anders.

Tip 2. Kies een geschikt tijdstip

Voer het gesprek liefst nog voor de inschrijving. Neem de tijd voor je eigen verhaal en biedt het nieuwe lid de ruimte om vragen te stellen. Als het lastig is om voor elk nieuw lid apart tijd in te plannen, kies je aan begin van het seizoen voor een gezamenlijk ontmoetingsmoment voor alle nieuwe leden. Maak bijvoorbeeld kennis met ouders van nieuwe leden tijdens een training of op een wedstrijddag.

Tip 3. Kies een logische vertegenwoordiger van de vereniging

Kies een logische gesprekspartner uit voor het kennismakingsgesprek met het nieuwe lid, bijvoorbeeld een trainer, coach of coördinator waarmee hij of zij te maken krijgt of juist een bestuurder.

Tip 4. Zorg voor een vast aanspreekpunt

Zorg dat nieuwe leden een vast aanspreekpunt hebben wanneer ze tijdens het seizoen vragen of opmerkingen hebben.

Tip 5. Werk met een intakelijst en leidraad

Gebruik een intakelijst om de gegevens van de nieuwe (jeugd)speler en hun ouders te verzamelen. Ook is het handig een leidraad te gebruiken bij elk gesprek.

Wanneer draagt een kennismakingsgesprek bij aan een sportieve sfeer?

Licht in het kennismakingsgesprek toe welk gedrag je als vereniging verwacht van leden, ouders en bezoekers. Leidraad hiervoor zijn de verenigingsregels en de afspraken die je met (jeugd)leden en ouders maakt.

Gerelateerd

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: