Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Belastingen

Door NOC*NSF

Ook als sportvereniging heb je in meer of mindere mate te maken met belastingen. Wat mag wel, wat mag niet? En hoe zorg je als club ervoor dat je alle zaken overzichtelijk op een rijtje houdt? 

Verruiming btw subsidieregeling

Per 1 januari 2019 wordt de sportvrijstelling voor de btw verruimd. Dat houdt onder andere in dat over de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties in veel gevallen geen btw meer hoeft te worden afgedragen. Als gevolg hiervan kan er ook geen btw meer worden teruggevraagd over investeringen in sportaccommodaties. Die worden dus in sommige gevallen duurder voor clubs.

Om het eventuele nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. En die is voor meer clubs interessant dan alleen voor clubs, die in het verleden van de sportvrijstelling gebruik maakten.

Lees meer over de subsidieregeling

Kantine-omzet en het verhoogde lage btw-tarief

Een sportkantine zal vanaf 1 januari 2019 net als iedereen te maken krijgen met het lage btw-tarief van 9% in plaats van de 6%, waarmee veel levensmiddelen tot nu toe belast waren. Wat betekent dat voor jouw club?

Contributie-inkomsten van een sportvereniging zijn vrijgesteld van btw, maar kantine-inkomsten zijn dat niet. Bij de kantine-inkoop betalen zij het lage btw-tarief van 9% (bijvoorbeeld: bananen, bitterballen, snoep en isotone dorstlessers) of het hoge tarief van 21% (bier, schoonmaakmiddelen, koffieroerstaafjes). De Belastingdienst noemt deze kantine-omzet 'fondswervende goederenlevering'. Om sportverenigingen niet op te zadelen met ingewikkelde btw-aangiftes is er voor hen door de Belastingdienst een speciale regeling getroffen. Daarbij zijn sportverenigingen met een kantine-omzet van minder dan € 68.067 vrijgesteld van btw-aangifte.

Lees meer over het lage btw-tarief

Hulpmiddelen

Inkomstenbelasting en loonbelasting

De sport heeft gezamenlijk het Handboek Wet- en Regelgeving opgesteld. De hoofdstukken 11 t/m 14 daarin zijn gewijd aan diverse belastingen. De inkomstenbelasting kan relevant zijn voor clubs, al gaat dit met name meer de werknemer aan en minder de werkgever. Toch vervult de werkgever vaak een informatiefunctie en is het ook voor sportclubs goed om voldoende kennis op te doen. In dit handboek wordt onder inkomstenbelasting (Artikel 14) helder uitgelegd waar je mee te maken kan krijgen en hoe je te werk moet gaan.

Hetzelfde geldt voor de loonbelasting (Art. 11). Als je als club mensen in loondienst hebt, moet uitbetaling op de juiste manier gebeuren en ben je ‘inhoudingsplichtig’, met alle regels van dien. Lees goed na hoe je precies moet omgaan met de loonbelasting. Daarnaast komen ook nog omzetbelasting en vennootschapsbelasting in het handboek aan de orde.

Werkgeverstaken

De site www.sportwerkgever.nl is voor sportverenigingen die belast zijn met werkgeverstaken. Op deze website staat behalve veel informatie ook een aantal handige instrumenten. Hoofdthema’s zijn werknemers, vrijwilligers, zelfstandigen en verenigingen.

Sport en belasting

Ook de Belastingdienst probeert sportverenigingen zo goed mogelijk te informeren over sport en belasting. Daarvoor hebben zij een speciale website ontwikkeld. Deze website is speciaal ontwikkeld voor sportverenigingen en behandelt veel voorkomende vraagstukken, zoals btw, het werken met vrijwilligers en de kansspelbelasting. Sinds 1 september 2016 is de ondersteuning van verenigingen bij vragen over belastingen volledig digitaal geworden. Dat houdt in dat er naast de website ook een aantal digitale wegwijzers en een webcareteam is, waar je als club via Twitter vragen aan kunt stellen.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: