Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Giften en nalatenschappen

Door NOC*NSF

Veel sportclubs moeten hard werken om het hoofd boven water te houden. Als sportvereniging moet je creatief zijn om nieuwe financiële middelen te verkrijgen en leden, oud-leden en liefhebbers van je sportclub kunnen hierin een cruciale rol spelen. 

Het is een mooie gedachte dat mensen willen schenken of nalaten aan jouw sportvereniging. Het biedt de gevers een goed gevoel en de sportvereniging nieuwe kansen op verdere ontwikkeling. Hoe help je jouw leden om aan deze bron van inkomsten voor de club te denken? Daarover lees je hier.

Mensen hebben allerlei redenen om zich verbonden te voelen met hun sportclub. Het sportplezier dat het hen geeft en de betekenis die ‘hun’ sportclub voor hen heeft, willen ze vaak ook toekomstige generaties meegeven. Deze betrokkenheid biedt ingangen om deze fans van de sport te inspireren tot het doen van giften en nalatenschappen aan de club om de toekomst ervan veilig te stellen.

Jaarlijks geven Nederlanders slechts 2 procent van de giften aan de sport. Bij nalatenschap is dat slechts 1 procent. En dat terwijl de sport dit geld hard nodig heeft. Dat ook de sport een reële optie is bij schenken en nalaten van vermogen, is nog geen vanzelfsprekendheid. Met geld van leden, oud-leden en liefhebbers van je vereniging zorg je dat er nog jarenlang gesport kan worden bij jouw club. Iedere club kent een harde kern van vrijwilligers die zich al jarenlang voor de club inzet. Of sporters die al vanaf jongs af aan lid zijn. Al deze mensen zijn sterk bij de club betrokken en hebben wellicht de behoefte om de club verder te ontwikkelen. Leden, oud-leden of liefhebbers van je vereniging kunnen op verschillende manieren geven aan je club. Met een schenking, door nalaten of door te geven in tijd, materiaal en kennis. Op deze manier wordt het toch mogelijk om het clubgebouw na jaren een opknapbeurt te geven of de trainers en assistenten een betere opleiding aan te bieden. Als sportvereniging heb je vaak direct profijt van schenkingen en de inkomsten uit nalatenschappen. Daarnaast kunnen de bijdragen van leden of liefhebbers van je sport of vereniging hun betrokkenheid vergroten.

Ledenbehoud

Allereerst is het behoud van leden en het vergroten van hun betrokkenheid van belang. Datzelfde geldt voor het blijven betrekken van (succesvolle en veel betekenende) oud-leden. Hier kunnen later namelijk schenkingen, inkomsten uit nalatenschappen of vrijwillige inzet uit voortkomen. Koester de mensen die jouw club een warm hart toedragen!

Meerdere manieren

Schenkingen en nalatenschappen ontvangt je vereniging meestal in de vorm van geld. Maar geven aan sport kan ook op andere manieren. Voor een opknapbeurt van het clubgebouw heb je bijvoorbeeld iemand nodig met kennis van bouwen, verf om alle wanden van een nieuw kleurtje te voorzien en vrijwilligers om te schilderen. Geven aan sport kan je vereniging dus ook kennis, materiaal en extra (vrijwillige) inzet van je leden opleveren.

Schenken

Iedere vereniging kent een harde kern van vrijwilligers die zich al jarenlang voor de club inzet. Of sporters die al vanaf jongs af aan lid zijn. Al deze mensen zijn sterk bij de vereniging betrokken en hebben wellicht de behoefte om de club verder te ontwikkelen. Dit kunnen zij onder andere doen door aan de sportvereniging te schenken. Schenken kan op twee manieren: via een éénmalige schenking of via een periodieke schenking.

  • Eenmalige schenking: Een éénmalige schenking kan direct en eenmalig bijdragen aan het bekostigen van een kort of middellang doel van je sportvereniging. Denk aan de bouw van een nieuwe tribune of de aanschaf van een kunstgrasveld.
  • Periodieke schenking: Ook de periodieke schenking is hiervoor geschikt. Hierbij ontvangt je sportvereniging voor een aantal jaren een vast bedrag, zodat zij bijvoorbeeld kan toewerken naar de oplevering van een nieuw clubhuis.

Nalaten

Wellicht zijn er leden of andere betrokken verenigingsmensen die na hun overlijden nog een bijdrage aan het voortbestaan van de sportvereniging willen leveren. Dit kunnen zij doen door (een gedeelte van) hun bezit aan de vereniging na te laten. In de meeste gevallen weet je dit als sportvereniging pas op het moment dat de persoon is overleden en het testament vrijkomt.

Veel mensen vinden het belangrijk om tijdens hun leven te beslissen aan wie zij nalaten als ze er niet meer zijn. Het geeft rust en zekerheid om dit goed en tijdig te regelen. Uit onderzoek bij de goede doelen blijkt dat mensen vaak vijf of zes organisaties opnemen in hun testament. Het nalaten aan goede doelen (en dus ook aan sport) betekent dat er met hun geld iets moois wordt gedaan na hun overlijden. Dat is voor veel mensen een fijne gedachte.

Er bestaan verschillende vormen van nalaten, maar voor de sport zijn twee manieren gebruikelijk: via een legaat of door een sportorganisatie te benoemen als mede-erfgenaam.

  • Legaat: Het legaat wordt toegepast als de erflater een vast bedrag of een specifiek goed aan een organisatie wil nalaten.
  • (Mede-)erfgenaam: Is de sportvereniging opgenomen als (mede-)erfgenaam, dan moeten eerst alle bezittingen worden verkocht voordat de vereniging het geld of een deel daarvan ontvangt.

Mensen die de sportvereniging in hun testament willen opnemen, moeten zich goed laten adviseren door een notaris. Gelukkig weten we niet wanneer mensen overlijden, maar daardoor is het wel moeilijk om rekening te houden met mogelijke inkomsten uit nalatenschappen.

Geven in tijd, materiaal en kennis

Het ontvangen van extra financiën is natuurlijk zeer welkom. Niet iedereen wil of kan geven in de vorm van geld, maar ook jouw vereniging staat vast te springen om extra ‘handjes’. Mensen kunnen die leveren in de vorm van tijd, materiaal en/of kennis. Zo kan het lid dat architect is het nieuwe clubhuis ontwerpen en een ander lid met een schildersbedrijf gratis verf bijdragen. Met de inzet van omwonenden kun je het nieuwe clubhuis vervolgens schilderen. Met een campagne kun je je leden informeren over de mogelijkheid om te geven aan jullie vereniging in tijd, materiaal en kennis.

Belastingvoordelen

In verreweg de meeste gevallen heeft een sportvereniging een zogenaamde SBBI-status (Sociaal Belangen Behartigende Instantie). Een onderscheidende voorwaarde is dat de organisatie geen winstbelasting hoeft te betalen, maar ook aan de andere voorwaarden moet worden voldaan. De penningmeester kan hierover uitsluitsel geven. Kijk hier voor de exacte voorwaarden van de SBBI-status.

Weet je niet zeker of je vereniging aan deze voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de belastingdienst via deze link.  De belastingdienst kan je hier verder mee helpen.

Een sportvereniging met SBBI-status heeft bij het geven aan sport bepaalde belastingvoordelen:

  • Een SBBI betaalt geen schenkbelasting over de éénmalige of periodieke schenkingen die zij ontvangt.
  • Een SBBI betaalt geen erfbelasting over de inkomsten uit nalatenschappen die zij ontvangt.
  • Een steunstichting SBBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting over de inkomsten uit nalatenschappen en schenkingen die zij ontvangt.

Dit betekent dat het volledige bedrag aan schenkingen of nalatenschappen bij je sportvereniging terecht komt. Deze belastingvoordelen gelden ook voor sportorganisaties en stichtingen met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instantie).

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: