Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wet- en regelgeving

Door NOC*NSF

Dat financiële zaken nauw verband houden met wet- en regelgeving, ligt voor de hand. Bij sponsoring moeten duidelijke afspraken worden gemaakt die goed worden vastgelegd en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. En ook bij belastinggerelateerde zaken is het belangrijk zicht te houden op wat wel en niet mag. Een goed overzicht vind je in het Handboek Wet- en Regelgeving.

Sponsoring

Sponsoring kan een belangrijke bron van inkomsten zijn, maar het is ook een gebied waarbij het absoluut noodzakelijk is om goede afspraken te maken om problemen te voorkomen. Denk daarbij aan bedragen, verplichtingen ten opzichte van elkaar, mogelijkheden voor tegenprestaties (shirts, bordreclame of ook andere mogelijkheden), tarieven, etc.

Een goed sponsorbeleidsplan is van groot belang om sponsoring op langere termijn succesvol te laten verlopen. Het is het fundament onder de plannen en biedt het overzicht dat ook bij wet- en regelgeving waardevol is. De vereisten van een contract, de verplichtingen op basis van een sponsorovereenkomst maar ook de belastingregels omtrent sponsorinkomsten, het is allemaal relevant als sponsoring een wezenlijk onderdeel is van je beleid. Artikel 7 van het Handboek Wet- en Regelgeving wijst je op de regels, de risico’s en de mogelijkheden.

Regelhulp Sportvereniging

Een sportvereniging heeft te maken met allerlei wet- en regelgeving, bijvoorbeeld bij het inzetten van vrijwilligers en personeel en op het gebied van horeca, accommodaties en evenementen. Als bestuurder van een sportvereniging wordt je geacht alle relevante wetten en regels te kennen. Praktisch gezien is dat bijna onmogelijk. Maar, als er wetten of regels binnen jouw sportvereniging (per ongeluk) niet worden nageleefd, zou jij als bestuurder wel (mede) aansprakelijk kunnen worden gehouden. De regelhulp Sportbestuur geeft je meer inzicht in de complexiteit van wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op jouw sportvereniging en de concrete maatregelen die je als bestuurder moet nemen. 

Advies nodig?

Heb je als bestuurder van een sportclub advies nodig over de toepassing van wet- en regelgeving? Dan kun je wellicht jouw vraag neerleggen bij de Sportdesk van EY.  Als Partner in Sport ondersteunen zij (samen met HVG) sportverenigingen met de Sportdesk. Hier kunnen sportverenigingen via sportdesk@nl.ey.com terecht met vragen op fiscaal, juridisch en administratief gebied.

Een tweede juridische adviesdesk voor de sport wordt geboden door DAS. Is jouw sportbond aangesloten bij DAS voor de Sport? Dan kun je altijd bellen met jouw eigen juristenteam over juridische vragen. Je wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en krijgt toegang tot handige voorbeelddocumenten.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: