Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Bancaire lening

Door NOC*NSF

Om investeringen mogelijk te maken moeten sportorganisaties dikwijls een deel bancair financieren. Banken zijn in de regel niet bereid een financiering te verstrekken aan een sportvereniging indien er geen zekerheden beschikbaar zijn.

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan garantstellingen verstrekken. SWS is een onafhankelijke stichting die in 1980 is opgericht op initiatief van VWS, NOC*NSF en De Lotto.   

Indien een vereniging een garantstelling van SWS krijgt, kan de club een lening verkrijgen van een bank tegen een marktconforme rente. Bij leningen tot maximaal 75.000 euro kan SWS het te lenen bedrag volledig borgen. Is het leningsbedrag hoger, dan zal het risico met de betreffende gemeente waar de vereniging is gevestigd worden gedeeld. Daarnaast is de gemeente vaak eigenaar van de ondergrond van de accommodatie. SWS stelt dat een vereniging het recht moeten hebben om de accommodatie minimaal de looptijd van de financiering te kunnen gebruiken.

Stappenplan Duurzaamheid

Als je als vereniging aan de slag gaat met je accommodatie, gebruik dan het interactieve stappenplan ‘Verduurzaming Sportaccommodaties’. Dit stappenplan beschrijft in zeven stappen hoe je jouw sportaccommodatie kunt verduurzamen en belangrijke documenten en actiepunten voor de lange termijn kunt borgen. Meer informatie over duurzaamheid vind je hier

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: