Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wijk voor Elkaar

Door Sport in Deventer

SV Helios

De wijkregisseur is iemand die midden in de wijk staat, weet wat er speelt en weet wat er nodig is. Hij vervult een coördinerende rol. Met het aangevraagde geld is het de bedoeling om tijd vrij te maken zodat de wijkregisseur programma’s kan opzetten, verbeteren en overzien. Zo zal hij een aanjagende rol spelen in het proces steeds meer mensen te helpen met aan het sporten komen. Veel programma’s en activiteiten zijn door corona verwaterd en vergeten. Hoewel S.V Helios samen met Wijkvoorelkaar al veel programma’s en activiteiten zijn gaan doen is er meer tijd en energie nodig om alles weer te krijgen zoals pre-corona. Met het Sport- en Beweegakkoord werd het
mogelijk om deze tijd en energie vrij te kunnen maken waardoor programma’s en activiteiten een kick-start kunnen krijgen om weer te beginnen.

Toekomst

Op het moment van lezen zal het project net gestart zijn. Doelen voor de toekomst zijn echter om binnen S.V Helios zelf activiteiten uit te breiden en toe te voegen, maar ook activiteiten organiseren op andere plekken in de wijk. Een voorbeeld hiervan is de Speeltuin de Ark, na corona heeft deze vereniging moeite met het opstarten van activiteiten en vrijwilligers. Met
behulp van wijkregisseur is het mogelijk om samenwerkingsverbanden op te zetten en zo expertise te delen en krachten te bundelen.

Verbeterpunten Sport- en Beweegakkoord
Een sluitingstip voor een nieuwe editie Sport- en Beweegakkoord zou dan ook zijn om iets integraals te maken. Om aanvragen tussen verenigingen te laten samenwerken en deze te laten delen.

Eén van de maatschappelijke activiteiten die bij Wijk voor Elkaar een plek hebben is de Gecombineerde Leefstijl Interventie.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: