Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Samenwerking BVO & Amateurvoetbal

Door Sport in Deventer

Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles is met behulp van het Deventer Sport- en Beweegakkoord een project begonnen om het samenwerken tussen (voetbal)clubs in Deventer te verbeteren. Veel clubs hebben een partnersamenwerking en daarvoor leveren ze talentvolle spelers aan GAE bijvoorbeeld. Graag wil GAE meer profijt voor de partnerclubs en de jeugd mogelijk maken. Om dit mogelijk te maken leidt GAE HO’s (hoofdopleidingen) op en via deze HO's wordt er tegelijk een netwerk opgebouwd tussen alle betrokken clubs. HO’s worden zo de contactpersonen waardoor communicatie gemakkelijk en laagdrempelig plaats kan vinden. Een ander voordeel van HO’s is dat ze ook op het veld aanwezig zijn, waardoor ze weten wat het speelt van beneden af. Het hoofddoel van dit initiatief is dan ook een “duurzaam netwerk opbouwen binnen en tussen de clubs en deze vervolgens onderhouden”

Een ander initiatief van GAE is het trainen van jeugdtrainers. In avonden genaamd “Train de trainer” worden jeugdtrainers van GAE ingezet om jeugdtrainers van verschillende clubs in Deventer op te leiden. Hierin wordt veel aandacht besteed aan het pedagogisch aspect van training geven en dat plezier op de eerste plaats moet staan. Belangrijk is ook dat niet alleen de
talentvolle kinderen veel aandacht krijgen, maar ook de minder talentvolle. Een ander voordeel van activiteiten zoals deze is dat de kinderen een training van Go Ahead Eagles als een enorm hoogtepunt vinden.


Verbeterpunten Sport- en Beweegakkoord
Er wordt al gecommuniceerd naar buiten dat er iets is als het Sport- en Beweegakkoord, maar eigenlijk zou er ook gecommuniceerd moeten worden wat er nu concreet gedaan wordt. Dan kunnen andere clubs dit zien en geënthousiasmeerd raken maar de inwoners en sporters van Deventer. Een echte opening van een Sport- en Beweegakkoord zou zo al kunnen helpen.

Go Ahead Eagles met dit project zien hoe belangrijk het is om als BVO goed contact met de amateurverenigingen te hebben. Opleiden is belangrijk en daardoor goed om kwalitatief goed geschoolde trainers op de Deventer voetbalvelden te hebben.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: